Po podatkih ministrstva za infrastrukturo je v Sloveniji kar 80 odstotkov zasebnih in javnih stavb energetsko zelo potratnih, 20 odstotkov jih je bilo zgrajenih celo pred letom 1970, zato ne preseneča, da je vlada v skladu z direktivami Evropske unije začela bolj intenzivno podpirati gradnjo in sanacijo energetsko varčnih objektov in za to določila ostrejša merila. Zdaj je v pripravi tudi strategija, ki naj bi s tem namenom podpirala celovito prenovo večjih javnih in zasebnih objektov. Toda nekateri so vedno korak pred vlado in njenimi ustanovami.

Varčevanja z energijo ne gre podcenjevati

»Varčevanje z energijo je pomemben dejavnik sodobnega časa, ki ga ne smemo podcenjevati. Toda stavbe gradimo in prenavljamo z namenom zagotavljanja udobnih in zdravih bivalnih razmer ali opravljanja določenih dejavnosti v njih, česar ne smemo zanemariti na račun varčevanja z energijo. Oboje gre z roko v roki naprej,« poudarja Marijan Fras, direktor podjetja Eko Gradvest.

Podjetje Eko Gradvest je izkušnje s kakovostno, energetsko varčno in do ljudi in narave prijazno gradnjo za trg začelo pridobivati pred devetimi leti v Gmajnici pri Komendi, kjer zdaj končuje severni del poenoteno načrtovanega in grajenega naselja Moj novi dom. Danes posluje kot krovno podjetje neformalnega poslovnega združenja, ki je organizirano na dveh osnovah. Na prvi so vključena podjetja kot stalni člani, ki so tudi nosilci dejavnosti, znotraj gradbenega podjetja pa so tudi kooperacijske družbe, obrtniki in manjši podjetniki, ki so angažirani pri posameznih delih. Zdaj ima za seboj že kar nekaj velikih projektov.

Energijsko varčna gradnja in prenova

»Eko Gradvest deluje s poudarkom na ekološki in energetsko varčni gradnji novih objektov za trg, ukvarja pa se tudi z energetsko sanacijo obstoječih objektov,« pravi direktor Marijan Fras. Eno večjih naselij, zgrajenih z energetsko varčno gradnjo, je omenjeno naselje pri Komendi, v začetni fazi gradnje na enakih osnovah nastaja novo naselje Martinj hrib v Logatcu, za njim pa so že tudi uspešne energetske sanacije večjih objektov za znanega naročnika. S tem prehiteva našo oblast in njene za to zadolžene ustanove in organizacije, ki se šele zdaj pripravljajo urediti in podpreti to področje. Podobno kot je z zamikom potekalo oblikovanje standardov, ki danes določajo pravila energetsko varčne in ekološke gradnje in sanacije.

Podjetje Eko Gradvest se lahko tako pohvali z uspešno energetsko sanacijo Hotela Radin v Radencih, ki jo je izvedlo leta 2013. »V Hotelu Radin bodo po energetski sanaciji, odvisno od temperaturnih razmer, v prihodnjih letih pri porabi energentov prihranili od 50 do 60 tisoč evrov na leto, kar v eni amortizacijski dobi dvajsetih let pomeni polovico investicije v celovito zunanjo prenovo objekta,« po enoletni izkušnji upravičenost odločitve investitorja za sanacijo potrdi direktor Marijan Fras.

Koordinacija naročnika in izvajalca

Leta 2014 je podjetje saniralo tudi Hotel Livada Prestige, ki je del nastanitvene ponudbe Term 3000 – Moravske Toplice. Pri tem projektu so sodelovali s podjetjem Mapei, ki je poskrbelo za ustrezne sanacijske materiale, ki so pri takih opravilih nujni za uspešno in kakovostno opravljeno delo. Pravkar pa podjetje Eko Gradvest končuje svoj doslej največji projekt za znanega kupca, energetsko prenovo Hotela Park na Bledu. Dela je začelo septembra lani, končalo pa jih bo junija, torej prihodnji mesec, v predvidenem roku.

Pri sanaciji tovrstnih objektov je zelo pomembna koordinacija naročnika in izvajalca pri pripravi terminskih planov in ustrezno zaključevanje posameznih faz načrtovanih aktivnosti. »Sanacija namreč poteka z delnimi adaptacijami po posameznih oddelkih, tako da lahko objekti med sanacijo nemoteno obratujejo, kar je pomembno za poslovanje. Tak način sanacije je seveda zelo zahteven, saj je treba vsa dela sproti usklajevati z zasedenostjo in potrebami hotela,« pravi Marijan Fras. Pri tovrstnih delih ne gre le za energetsko sanacijo. Pomembno je odpravljanje toplotnih mostov, ker je sodobna gradnja v tem času napredovala in je treba slediti tehnološkemu napredku, odpraviti pa je treba tudi mnoge druge pomanjkljivosti, ki se pokažejo šele pri izvedbi posameznih del. Ne nazadnje je treba objekt tudi oblikovno obnoviti in osvežiti, kar pomeni poskrbeti tudi za večjo privlačnost hotela na pogled. (sč)