V Sloveniji skorajda ne mine leta, ko ne poročamo o preseženih koncentracijah radona v šolah, vrtcih in drugih javnih zavodih. Dozdajšnji desetletni program spremljanja nevarnih virov sevanja se je iztekel. Uprava RS za varstvo pred sevanji je zato pripravila novo uredbo, ki s sabo prinaša tudi nekaj novosti. Po novem bo izvajalec gradbenih posegov moral z meritvami tudi dokazati, da je bila sanacija nevarnih virov sevanja uspešna. Povečal naj bi se (v skladu s finančnimi možnostmi) obseg letnih meritev, posebno pozornost uredba namenja izobraževanju. Ravnatelje, učitelje, učence in prebivalce s sevanji najbolj ogroženih krajev bodo z delavnicami, seminarji in predavanji seznanjali o nevarnosti sevanj.

Gradbinci bodo odgovarjali

»Na podlagi izkušenj se kot novost uvaja zahteva, da izvajalec gradbenih posegov po zaključku del izkaže uspešnost izvedenih ukrepov s kontrolnimi meritvami,« pojasnjujejo na pristojnem ministrstvu za zdravje. Poleg tega bodo posebno pozornost namenili ozaveščanju gradbincev, saj pri gradnji vseh novih stavb, rekonstrukcijah ali energetskih sanacijah le ustrezen strokovni pristop lahko zagotovi uspešnost posega. Izkušnja iz Črnega Vrha nad Idrijo, ker so pred več kot dvema letoma v osnovni šoli izmerili alarmantne količine nevarnega plina, to potrjuje. Ko so tik ob problematični osnovni šoli gradili vrtec, so radonu s posebno folijo preprečili vstop v vrtčevske prostore. Novi vrtec po informacijah ravnateljice Irene Kenk velja za referenčni objekt zaščite pred radonom v državi. Koncentracije radona so v vseh igralnicah krepko pod dovoljenimi.

Ozaveščanje šol in prebivalcev

»Prvenstveno bo ozaveščanje namenjeno vzgojno-varstvenim in izobraževalnim zavodom. Poudarek bo namenjen usposabljanju ravnateljev, zaposlenih, kot tudi učencev. Prav tako bodo dopolnjena  in prilagojena gradiva in besedila na spletnih straneh pristojnih upravnih organov,« pojasnjujejo na ministrstvu. Na območjih, kjer je vsebnost radona povišana, bodo problematiko radona predstavljali tudi lokalnemu prebivalstvu, saj je radon v domovih veliko večji problem kakor v javnih zavodih. Najvišje koncentracije radona so praviloma na karbonatnih podlagah, predvsem na Krasu. Tveganje radona je večje v celotni južni Sloveniji, predvsem na širšem območju Kočevja, Novega mesta, na Idrijskem in širšem območju Sežane.

Prednost daje prezračevanju

Sodeč po predlogu nove uredbe, bodo prednost pri sanaciji prevelikih koncentracij radona pred gradbenimi posegi imeli enostavnejši in cenejši ukrepi. Denimo prezračevanje ali zapustitev najbolj obremenjenih prostorov. Ministrstvo smo povprašali, ali ge za varčevanje ali dozdajšnje izkušnje tudi dejansko kažejo, da je prezračevanje v takšnih primerih dovolj. Odgovarjajo, da razlog ni varčevanje, ampak zagotavljanje učinkovitega in racionalnega pristopa. »V določenih primerih se lahko zagotovijo ustrezne bivalne ali delovne razmere tudi z enostavnejšimi in cenovno ugodnejšimi ukrepi, pri čemer ne mislimo le na prezračevanje. Strinjamo pa se, da prezračevanje samo redko odpravi problem, ga pa lahko vedno izvajamo v kombinaciji z ostalimi ukrepi,« menijo na ministrstvu.