Cilj dolgoročnega partnerstva je zagotavljanje trajnostnega razvoja lokalne pridelave hrane, kar bo pripomoglo k ohranjanju delovnih mest v pridelavi, predelavi in prodaji lokalne hrane. Prav zaradi tega predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk pravi, da je dogovor velikega pomena, zadruge namreč »neposredno zagotavljajo skoraj 3.000 delovnih mest, imajo 14.000 članov, pridelovalcev slovenske hrane, vsaj trikrat toliko kmetij z zadrugami poslovno sodeluje«.

Ker se razmere v kmetijstvu zaostrujejo, predsednik uprave Poslovnega sistema Mercator Toni Balažič meni, da slovenski kmetje potrebujejo zaveznika, ki ima posluh za lokalno pridelavo hrane.

Sodelovanje naj bi torej prineslo pozitivne posledice za vse, ki so posredno in neposredno vključeni v pridelavo in predelavo hrane.