Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da bi lahko preprečili kar 60 odstotkov okvar sluha pri otrocih. Če pa do okvare vseeno pride, je treba zagotoviti ustrezne ukrepe za rehabilitacijo, izobraževanje in opolnomočenje otrok. Ker je sluh izjemnega pomena za uspešen razvoj, ob današnjem svetovnem dnevu sluha še posebno poudarjajo pomen zgodnjega odkrivanja, preprečevanja in varovanje sluha pri otrocih.

Najpogostejši vzroki za okvaro sluha pri otrocih so genetski, sledijo različne infekcijske bolezni, obolenja ušes, hrup in zdravila. Najočitneje izguba sluha vpliva na učenje govora in jezika. Vpliva pa tudi na splošno pismenost, razvoj socialnih veščin in otrokovo samopodobo. Otrokom težave v komunikaciji lahko povzročijo občutke jeze, stresa, osamljenosti. Posledice izgube sluha lahko vplivajo na družino kot celoto. Pogosto je izguba sluha povezana z nižjimi akademskimi dosežki. Zaradi teh primanjkljajev je lahko posameznik manj delovno storilen in ima slabše zaposlitvene možnosti. Prav zato je nujna zgodnja celovita obravnava izgube sluha pri otrocih.

Izguba sluha ni prepoznana

Poleg tega je treba ozavestiti tudi starejše ljudi, saj te najpogosteje doleti izguba sluha, a skrb za sluh pogosto zanemarijo. Kadar sluh preverjajo odraslim, običajno ugotovijo določeno stopnjo izgube sluha pri 16–17 odstotkih ljudi, vendar jih zaradi tega obravnavanih le tretjina. To je skrb vzbujajoč podatek, saj so številne raziskave pokazale, da naglušni, ki skrbijo za sluh, ostajajo v boljši psihofizični kondiciji, imajo manjše tveganje upada možganskih funkcij in demence, manj so utrujeni, kakovost njihovega življenja pa je na splošno višja. Tisti, ki ne poskrbijo ustrezno za preostali sluh, torej ne uporabljajo slušnih pripomočkov, so bolj podvrženi depresiji, psihozam in imajo krajšo življenjsko dobo.

Različne študije v Evropi in ZDA so tudi pokazale, da imajo naglušni, ki nosijo slušne aparate, višje dohodke, manj verjetno je, da bodo brezposelni ali se odločili za predčasno upokojitev, v nasprotju z naglušnimi, ki si aparata ne morejo privoščiti ali pa ga ne želijo nositi. Pri nas nakup osnovnih aparatov krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Naglušnost s starostjo narašča

Ker je v nekaterih evropskih državah treba pregled sluha plačati, bodo danes potekale akcije testiranja sluha in svetovanja ljudem, ki menijo, da slabše slišijo, saj sta prav profesionalni pregled in oskrba z ustreznimi pripomočki izjemnega pomena. Zavedati se je treba, da število ljudi z okvaro sluha narašča, saj se populacija stara. Zato je pomembno, da ljudje ustrezno ukrepajo, ko zaznajo izgubo sluha, s tem pa se bo kakovost njihovega življenja približala ravni pred izgubo sluha, sporočajo pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije. lo