»Prvih devet žensk smo danes že poslikali z mamografskim aparatom,« je ob slovesnem odprtju delovanja programa Dora v Kranju v ponedeljek dejala direktorica Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj Andreja Cerkvenik Škafar, dr. med. Tako so po njenih besedah tudi Gorenjci »stopili na prste« tej zahrbtni bolezni. »Ta ne pozna spola, saj ne prizanaša niti moškim. Prav tako ne pozna ne starosti, ne ekonomskega statusa, ne vere, ne barve kože,« je dodala direktorica.

Pol ure brez čakanja v čakalnici

Na presejalno mamografijo v stacionarni presejalni center v Kranj bodo s pisnim vabilom Onkološkega inštituta vabljene ženske, stare od 50 do 69 let, iz občin Kranj, Naklo, Cerklje na Gorenjskem, Tržič, Škofja Loka, Gorenja vas, Jezersko, Preddvor, Šenčur, Železniki in Žiri. Na vabilu bosta že določena datum in ura pregleda, napotnice pa ženske potrebujejo. V omenjenih občinah v izbrano starostno skupino sodi 17.545 žensk – ob 80-odstotni udeležbi bi jih tako vsako leto slikali okoli 7000. Kot poudarjajo v Kranju, pa se lahko ženske naročijo v program tudi same. Poklicati morajo v register Dora na Onkološkem inštitutu na brezplačno telefonsko številko 080 27 28 (vsak dan med 9. in 12. uro) ali pišejo na elektronski naslov: dora@onko-i.si.

V Kranju presejalno slikanje z mamografskim aparatom izvajajo radiološki inženirji kranjske bolnišnice, ki so posebej usposobljeni za delo v programu Dora, mamografske slike pa odčitavajo radiologi z Onkološkega inštituta. Tam bodo ženske opravljale tudi morebitne dodatne preiskave, če bodo ocenili, da jih potrebujejo, je poudaril mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., vodja državnega programa Dora. Dodal je, da pregled ženskam vzame pol ure, čakanja pred pregledom v čakalnici pa ni, zato je pomembno, da se datumov in ur, zapisanih na vabilih, držijo.

Dora se širi tudi na Jesenice

Kmalu se bodo v ta program lahko v svojem okolju vključile tudi ženske iz zgornje Gorenjske, je omenil Kadivec. Nov načrt širitve programa Dora po vsej Sloveniji namreč predvideva, da bo poleg kranjske stacionarne enote na Gorenjskem delovala tudi mobilna presejalna enota programa na Jesenicah. Vanjo bodo predvidoma že ob koncu letošnjega leta vabili ženske med 50. in 69. letom iz občin Bohinj, Bled, Kranjska Gora, Radovljica, Gorje, Jesenice in Žirovnica. V vmesnem času pa veljajo za ženske iz omenjenih občin enake pravice za preventivno mamografijo kot doslej: »Po 50. letu imajo pravico do brezplačne preventivne mamografije vsaki dve leti z napotnico osebnega zdravnika ali ginekologa v katerem koli centru, ki take storitve opravlja,« dodaja Kadivec.

Tako kot drugod v razviti Evropi in svetu je tudi v Sloveniji rak dojk najpogostejši rak pri ženskah, saj na leto zboli več kot 1200 žensk, pojavnost pa še narašča. Po podatkih Registra raka RS na Onkološkem inštitutu Ljubljana le pri polovici žensk raka dojk odkrijejo dovolj zgodaj, ko je bolezen še v omejenem stadiju in ko je zdravljenje še zelo uspešno. Na takšen način se po podatkih inštituta umrljivost pri ciljni populaciji zmanjša vsaj za četrtino.

V program Dora je trenutno v Sloveniji vključenih 55 odstotkov žensk med 50. in 69. letom starosti. Po besedah generalne direktorice direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Mojce Gobec pa si ta delež s širitvijo programa želijo dvigniti na 70 ali 80 odstotkov.