Na začetku tedna so dobili Trzinci v poštne nabiralnike letak, v katerem jih pet opozicijskih svetnikov liste Za zeleni Trzin, Trzinci in Liste Trzin obvešča, da jim Javno komunalno podjetje Prodnik ob izdatni podpori občinskega vodstva že tri leta nezakonito zaračunava previsoke zneske komunalnih storitev. Dodali so, da so bili v tak način obveščanja prisiljeni, za nameček pa so morali zaradi nerazumevanja vodstva občine sami sklicati tudi izredno sejo občinskega sveta, ki pa se je včeraj kljub temu izjalovila, saj se je koalicijski svetniki niso udeležili.

V letaku so predstavniki opozicije občane med drugim obvestili, da je nezakonitost povišanja cen komunalnih storitev nedavno potrdilo domžalsko okrajno sodišče. »Zato bi lahko vsi občani Trzina in verjetno tudi občin Domžale, Mengeš, Moravče in Lukovica, kjer komunalne storitve prav tako izvaja skupno podjetje JKP Prodnik, takoj začeli plačevati znatno nižje cene komunalnih storitev, ki so veljale pred podražitvijo v letu 2013,« je pojasnil svetnik Romeo Podlogar, ki že tretje leto vztraja pri plačevanju komunalnih storitev izključno po cenah, ki so veljale pred zadnjo podražitvijo. Zato se je že znašel v več sodnih postopkih oziroma izvršbah, in kot pravi, je zdaj domžalsko sodišče pritrdilo, da ima vendarle prav.

Dolžnik je plačal tudi obresti in stroške

Vendar pa so opozicijski svetniki v svojem sporočilu marsikaj zamolčali. Tako občanom niso zaupali, da najnovejša razsodba okrajnega sodišča še ni pravnomočna in da je isto okrajno sodišče o enaki zadevi v predhodni razsodbi enkrat že razsodilo drugače. Ta razsodba, ki ji je septembra lani pritrdilo tudi višje sodišče, je za nameček pravnomočna in je moral zaradi nje dolžnik Prodniku poleg veljavne cene komunalnih storitev plačati za obdobje, ki ga je zajela izvršba, tudi zamudne obresti in sodne stroške.

»Ker so opozicijski svetniki želeli sklic izredne seje na podlagi nepravnomočne sodbe okrajnega sodišča, jim nisem mogel ugoditi. Tudi odločanje o sklepih na nezakoniti podlagi bi bilo nezakonito. Zato se koalicijski svetniki seje včeraj raje niso udeležili,« je pojasnil župan Peter Ložar.

»Predvsem pa bi rad občane opozoril, da je pritožnik zaradi enake zadeve na sodišču enkrat že pravnomočno izgubil in da so elaborate, na katerih spornost se sklicuje, na ministrstvu za okolje in prostor že dvakrat pregledali. Tako lani kot predlani so potrdili njihovo skladnost z uredbo o prilagoditvi cen komunalnih storitev. Ob pregledu celotne dokumentacije sta ugotovitvi pritrdila tudi inšpekcijski in revizorski nadzor,« je jasen župan Ložar, ki občane svari, naj ne nasedajo populističnim pozivom in ne prenehajo plačevati polne cene komunalnih storitev. »Na koncu bodo morali dodati še sodne stroške in zamudne obresti,« svari župan. Romeo Podlogar pa tudi nam ni prikril, da je namen avtorjev letaka in sklicateljev neuspele izredne seje prav v tem, da bi jih še več prenehalo plačevati po njihovem prepričanju nezakonito podražen del cene komunalnih storitev. Pri izračunu pravilnih zneskov položnic so jim pripravljeni pomagati, je še povedal.

Župan Ložar je prepričan, da je »šla sodnica v zadnji še nepravnomočni sodbi, na katero se je Prodnik pritožil, prek svojih pooblastil«. Temu naj bi pritrdilo več pravnih mnenj, ki jih je pridobil, hkrati pa ne verjame, da bi višje sodišče v obdobju enega leta o enaki zadevi zdaj razsodilo drugače. Župan tudi poudarja, da plačujejo občani Trzina znatno manj za omrežnino kot v drugih občinah, četudi jim avtorji letaka skušajo prikazati, da plačujejo tudi za gradnjo in vzdrževanje infrastrukture v sosednjih občinah, ki niso tako strnjene in nimajo take gostote priključkov kot njihova zelo strnjena občina. Temu pritrjuje tudi direktor JKP Prodnik Marko Fatur in dodaja, da so na območju petih občin skupni in enaki le stroški oziroma vodarina in kanalščina, nikakor pa tudi vzdrževanje in gradnja infrastrukture, kar je vključeno v omrežnino. Slednja znaša v Trzinu 13, v občinah Lukovica in Moravče pa denimo kar 30 evrov. Fatur pravi tudi, da je Podlogar kot občinski svetnik vložil že več zahtevkov in sprožil različne sodne ter upravne postopke zoper Občino Trzin in njihovo družbo zaradi domnevnih postopkovnih nepravilnosti pri potrjevanju cen za komunalne storitve, a so bili doslej vsi zavrženi.