Danes Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra, kratko GSŠRM, obiskujejo dijakinje in dijaki, ki se izobražujejo po programu gimnazije ter strokovnih programih ekonomski tehnik in predšolska vzgoja. Imamo tudi oddelek maturitetnega tečaja in izobraževanje odraslih.

GSŠRM se lahko pohvali z odličnimi pogoji za delo oziroma učenje, učilnice so opremljene s sodobno tehnologijo, zgradba pa je zgrajena tako, da je dostopna tudi gibalno oviranim. Trudimo se, da pri oblikovanju pouka kar najbolj vključujemo zahteve okolja in sožitja z naravo, poudarek dajemo kulturi in ustvarjalnosti, pri tem pa ne pozabimo niti na pester izbor športnih aktivnosti.

Pohvalimo se lahko tudi z zelo razgibano dodatno dejavnostjo, ki zajema pester nabor krožkov, kulturnega in umetniškega delovanja, športnih aktivnosti, mednarodnih izmenjav in obiskov vplivnih osebnosti s kulturnega, umetniškega, gospodarskega in humanitarnega področja.

Več a 10–11