Na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje poleg gimnazijskega ponujamo še programe ekonomski in lesarski tehnik ter poklicne programe trgovec, mizar, orodjar in obdelovalec lesa. Konkurenca zunaj Kočevja nas vidi kot elitno podeželsko gimnazijo oz. srednjo šolo, sami zase pa menimo, da smo majhni, toda butični. Mnogi dijaki pravijo, da je ta oznaka prava. Bogato tradicijo šole, ki sega v leto 1872, nadaljujemo z željo, da ohranimo njen ugled in kakovost. Tako poudarjamo moderne oblike učenja in poučevanja. Naš cilj je trajno znanje dijakov, ki temelji na usposobljenosti mladih za nepogrešljivo veščino v današnjem svetu, vseživljenjsko učenje. Ni bistvena le njegova količina, temveč tudi zavedanje, kako lahko pridobljeno znanje posameznik uporabi zase in za skupnost. Iz podobnih nagibov smo začeli na novo razmišljati o lesu. Vseprisotnost gozda nam je v preteklosti morda zameglila pogled na njegov neizkoriščeni potencial, ki ga danes vidimo na povsem nov način.

Mladost je čas, ko človek na čisto poseben način gleda na stvari, ljudi, na svet okoli sebe in vse to na čisto poseben način tudi razume. Morda na vse to sprva gleda plašno, nezaupljivo, potem se bolj ali manj pogumno odpravi na pot. Del te poti je tudi šolanje. Čas, ki ga mlad človek preživi v šoli, ni tako kratek. Kljub naporom učenja je to tudi čas igrive sproščenosti, včasih zaletavosti, a vedno čas, ki ti pomaga naprej. Naš letošnji slogan ob informativnem dnevu je »Leta, ki ti dajo zaleta«, za nas pa so ga izdelale študentke komunikologije na FDV v Ljubljani. Z njim predstavljamo idejo, da so leta na GSŠ Kočevje tista, ki nam dajejo zagon, temelje za prihodnost, ponujajo možnost za osebnostno rast in predvsem dajejo možnost, da v prihodnosti postanemo in delamo, kar koli želimo. Veča 10–11