Slikovito jezero Črnava ob vznožju gora je sicer priljubljena izletniška in turistična točka, a zaradi dobrega hektarja površine ni tako oblegano kot Blejsko ali Bohinjsko. Po njem se lahko vozite s čolnom, lahko tudi veslate v vseh oblikah – posebnih omejitev na jezeru pravzaprav ni. Toda tudi tu ima svoboda svoje omejitve, ki pa so v resnici – ob jezeru!

Privlačno vse leto

Kot pravi preddvorski župan Miran Zadnikar, imajo največ težav, ker je skoraj vse obrežje jezera v zasebni lasti, jezero samo pa je državno. Prav zaradi tega je tudi vzdrževanje jezerskih obal drugačno, podobno pa bi verjetno bilo tudi s kakim novim privezom za čolne in podobno. Zasebni lastniki obale so ena plat, urejanje odnosov z državo pa druga: »Dolga leta si prizadevamo, da bi država prenesla pravico do upravljanja na našo občino, a pri tem nismo bili uspešni. Zato je seveda treba sleherno spremembo načrtovati skupaj z državo, podobno pa je bilo tudi s čiščenjem jezera.« Tega so v preteklosti dvakrat izpraznili zaradi skrbi za okolje in do zdaj so pri tem sodelovali vsi – občina, država, turistično gospodarstvo, ribiči...

Preddvorsko jezero je sicer tudi za rekreativce priljubljeno, ko pozimi zamrzne oziroma ko se začne kopalna sezona, sprehajalcev pa nikoli ne manjka. Ker je dostop urejen in je tudi gostinska ponudba ob jezeru, je to znana turistična točka, kjer pa na primer veslanje na deski ni ravno množičen pojav.

Veslači, dobrodošli!

Lahko pa to postane, če bo sicer umetno jezero (napaja ga potok Bistrica) še naprej brezplačno za te oblike športa ali rekreacije. Plovnega režima oziroma odloka o tem pa občina ni niti začela sprejemati in župan zatrjuje, da bi bilo skupno urejanje vseh odnosov dobro za lastnike zemljišč, državo in tudi razvoj turizma oziroma ponudbe na jezeru in ob njem. Veslači, dobrodošli!

Sicer pa še eno umetno jezero na Gorenjskem vabi veslače. To je Trbojsko ali Mavčiško jezero med Kranjem in Mavčičami. Gre za umetno jezero do kanjona Zarice naprej, nastalo je ob gradnji elektrarne Mavčiče. Priljubljeno je zaradi opazovanja ptic, prisotni so ribiči z gostinsko ponudbo, tudi veslači na deski so na njem dokaj pogosti. To jezero prav tako nima omejitev glede plačila za veslače!