»V Stranjah smo zgradili 9,5 kilometra kanalizacije s petimi črpališči v skupni vrednosti malo več kot dva milijona evrov brez DDV,« so se pohvalili v občini Kamnik in dodali, da znaša predvideni nepovratni delež za upravičene stroške tega sklopa skupne kanalizacijske naložbe kar 85 odstotkov vrednosti. Kot so še povedali, so za sklop v Stranjah že pridobili uporabno dovoljenje in bodo v teh dneh novo infrastrukturo predali v upravljanje koncesionarju Komunalnemu podjetju Kamnik.

Upravljalec bo kot na vseh drugih že zgrajenih odsekih občane takoj pozval, naj se čim prej priključijo na javno kanalizacijsko omrežje, pojasnjujejo v občini in dodajajo, da imajo uporabniki za priključitev na voljo največ šest mesecev. »V kolikor se ne priključijo, jim lahko v skladu z odlokom izrečemo denarno kazen,« so jasni. V občini dodajo še, da so bile lokacije priključkov z uporabniki usklajene v pripravi projekta in med gradnjo kanalizacije. Če pa bi kdo zaradi spremenjenih okoliščin potreboval drugo lokacijo priklopa, mora to ponovno urediti in uskladiti z upravljalcem omrežja.

Greznica je lahko uporabna

V občini pojasnjujejo, da uporabnikom pred priklopom na javno kanalizacijo ni treba plačati praznjenja greznice, saj je to vračunano v ceno, ki jo že plačujejo. Prazno greznico se mora zasuti, da ne bi postala leglo za podgane ali podobo zalego, opozarjajo na občini, kjer ugotavljajo, da jo nekateri predelajo in koristno uporabijo za druge namene. V tem primeru je treba prekiniti povezavo s kanalizacijo, jo dobro očistiti in morda uporabiti za zbiranje deževnice s strehe ali za kaj drugega, odvisno od njene oblike in velikosti.

Cene komunalnega prispevka v občini še niso izračunali, saj je, kot pojasnjujejo, odvisna od končne vrednosti pridobljenih nepovratnih sredstev. Dodajajo, da bo izračun temeljil izključno na deležu, ki ga bodo naložbi primaknili iz občinske blagajne. »Nepovratni delež kohezijskih in državnih sredstev pomeni velik bonus in veliko znižanje pri izračunu komunalnega prispevka,« izpostavljajo v občini, kjer predvidevajo, da bo cena prispevka predvidoma znana pred poletjem, saj je pogojena s programom opremljanja, ki je v pripravi, in z dejanskimi podatki o deležu nepovratnih sredstev. Komunalni prispevek bodo izračunali za celotno območje komunalnega opremljanja, ki bo vključevalo že zgrajene odseke, za katere komunalnega prispevka še niso obračunali, in odseke, ki so še v gradnji.

Položnice ne bodo višje

Mesečni znesek na položnici naj ne bi bistveno odstopal od trenutnih zneskov, saj bosta taksa za obremenjevanje okolja in strošek za praznjenje zamenjala stroške kanalščine in čiščenja v približno enaki vrednosti, predvidevajo v občini. Nekaj manjših odstopanj naj bi bilo povezanih le z omrežnino, pojasnjujejo in dodajajo, da bi bilo mogoče večja odstopanja pričakovati kvečjemu na območjih, kjer nimajo števcev za vodo (nekatera območja vaških vodovodov) in kjer se trenutno obračunava pavšalna cena grezničnine in čiščenja. A občanom tudi na teh območjih ni treba skrbeti, saj naj bi bile po občinskih predvidevanjih tam položnice po priključitvi nižje od zdajšnjih.

Sicer pa v občini Kamnik trenutno končujejo gradnjo odseka kanalizacijskega omrežja v Tunjicah, poteka pa tudi gradnja odseka v Tuhinjski dolini. »Trudimo se, da bi predele na kmetijskih zemljiščih končali pred začetkom rastne sezone, da na njih ne bo škode. Trenutno so razmere idealne, kar dobro izkoriščamo. Upamo samo, da bo kmalu prispel obljubljeni priliv nepovratnih sredstev v občinski proračun, sicer bomo imeli ponovno težave z zagotavljanjem sredstev in nemotenim nadaljevanjem dela,« so še povedali v občini Kamnik.