Najprej nas je zanimalo, kako mladi sploh dojemajo politiko. Na besedo politika se je med 97 anketiranimi dijaki pojavilo kar 45 različnih asociacij, kar priča o tem, da o politiki razmišljamo zelo različno. Najpogosteje, kar dvajsetkrat, so dijaki odgovorili, da ob besedi politika najprej pomislijo na korupcijo. To po našem mnenju ni presenetljivo, je pa skrb vzbujajoče. Tudi večina preostalih odgovorov v odnosu do politike je bilo negativnih. Tako so anketiranci navajali tudi, da ob politiki pomislijo na manipulacijo, lopove in krajo, nad čimer bi se morali zamisliti. Nasmejal nas je odgovor nekega dijaka, ki meni, da je politika (oziroma politiki) skupina ljudi, ki ne vedo, kaj počnejo.

Premaknili bi volilno pravico

V nadaljevanju so dijaki odgovarjali, da bi se jih večina udeležila volitev, če bi bile danes. Vsaj to nam daje kanček upanja, da morda slovenska politika le ni na robu izumrtja. Prav tako mnogi menijo, da je starostna meja za udeležbo na volitvah pravilno določena, je pa tudi precej (tretjina) takih, ki bi mejo dvignili na enaindvajset let. Če dobro pomislimo, morda to ne bi bilo preveč slabo, saj večina mladih nima pojma o politiki in pri osemnajstih letih še nima popolnoma izoblikovanega stališča, ki bi ga rada zagovarjala.

Stanje v državi je stalno vprašanje, s katerim si belimo glavo. Če bi sklepali po mnenju naših dijakov, je stanje slabo – in to zelo. Le 4 odstotki anketirancev menijo, da politično stanje v naši državi ni slabo oziroma se do tega vprašanja ne znajo opredeliti. Stanje naj bi bilo takšno, kot je, zaradi nesposobnih politikov, ki želijo le napolniti lasten žep.

O politiki v šoli premalo!

Nekateri dijaki so v anketi izpostavili tudi, da je težava v tem, da nas v šoli premalo poučijo o politiki. Morda zato večina dijakov tudi ne zna odgovoriti na vprašaje o tem, katere osebe oziroma institucije na politični sceni najmanj potrebujemo.

Večina odgovorov anketirancev je bila pričakovana. Da imamo Slovenci slabo mnenje o politiki, predvsem pa o naših politikih, je splošno znano. Morda pa je to tudi poziv vsem mladim, da je skrajni čas, da na politični sceni zapiha svež veter. Morda bi morali storiti več, da bi se to mnenje spremenilo – da bodo čez nekaj let odgovori na tako anketo popolnoma drugačni. Predvsem pa bolj optimistični.