Zavedamo se pomena vzgojnega delovanja pri mladostnikih, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, to pa vpliva na dobro počutje dijakov in zaposlenih. Prednostna naloga je skrb za dijake, ki poteka v različnih učnih situacijah z namenom razvijanja njihovih močnih področij. Profesorji Gimnazije Jesenice ponujajo strokovno podporo dijakom za priprave na tekmovanja in mentorstvo pri izdelavi raziskovalnih nalog. Vrstnikom so poleg profesorjev pri opravljanju šolskih obveznosti v pomoč tudi dijaki višjih letnikov – tutorji. Dijaki športniki in dijaki, ki so dalj časa odsotni zaradi bolezni, lahko opravljajo obveznosti na daljavo. Vsi dijaki si lahko po nižji ceni izposodijo učbenike v učbeniškem skladu.

Šolo obiskuje tudi nekaj dijakov s posebnimi potrebami, ki jim namenjamo ustrezno pomoč. Imamo prilagojen dostop in dvigalo za gibalno ovirane dijake.

Kvalitetno izvajanje pouka, eksperimentalnih vaj in drugih dejavnosti poteka pod vodstvom strokovno usposobljenih profesorjev in odlično opremljenih učilnic.