»Delo je pomembnejše od kapitala. Kapital je plod dela in ne bi nikdar obstajal, če delo ne bi bilo pred njim. Delo je nad kapitalom in zasluži, da ga mnogo bolj upoštevamo.« To je razmišljanje Abrahama Lincolna, 16. ameriškega predsednika, ki izpostavlja to, čemur daje glavni poudarek tudi Zlata nit – človeški kapital.

Izbor najboljših zaposlovalcev, ki tokrat poteka deveto leto zapored in predstavlja največjo tovrstno raziskavo v jugovzhodni Evropi, v kateri je do zdaj brez upoštevanja letošnjih anket sodelovalo 60.546 zaposlenih, preverja namreč kakovost odnosov med zaposlenimi in organizacijo. V svoje središče torej postavlja odnos, ki je občutljiv, močan in hkrati krhek, za rast in uspeh organizacije pa ključnega pomena.

»Projekt Zlata nit sledi smernicam na področju zaposlovanja in delovne sile ter ustreza evropskim merilom, inovativni miselnosti, ekonomiji znanja in ustvarjalnosti. V njem želimo poiskati vrhunsko slovensko podjetje 21. stoletja, v katerem imajo zaposleni možnost realizirati svoje talente in z njimi prispevati k uspehu organizacije na globalnem trgu. Iščemo podjetje, ki je lahko zgled in navdih slovenskega gospodarstva, družbo, ki je z vidika ustvarjalnega, uspešnega in učinkovitega razvoja zaposlenih in organizacije najboljši zaposlovalec. Hkrati s tem pa opozarjamo tudi na podjetja, ki so v svojem napredku na področju vodenja in razvoja zaposlenih naredila največji preskok,« med drugim pravi Anisa Faganelj, vodja projekta Zlata nit.

Izbor, ki s prepletanjem dejavnosti in s partnerstvi skuša celo leto opozarjati na dobre prakse zaposlovalcev, je letos vnovič združil več kot 80 podjetij. »Izbor zaposlovalca leta ni le raziskava mnenja, temveč aktivna spodbuda napredka na področju upravljanja s človeškimi viri, spodbuda podjetnosti in ustvarjalnega prispevka zaposlenih k uspehu in rasti organizacije. Osemdeset odstotkov ocene, ki umesti podjetje med finaliste, tvori namreč ocena zaposlenih,« poudarja Anisa Faganelj.

V ospredju so torej zaposleni. Voditelj se je, kot je med drugim poudaril dr. Pierre Casse z IEDC, v zadnjih desetletjih iz ospredja, kjer je varoval množico, pomaknil v sredino in z znanjem vodi druge. »Zdaj so dobri voditelji v ozadju. Tam namreč ustvarjajo podporni sistem, ki omogoča, da zaposleni v ospredju lahko delajo dobro,« pravi dr. Casse. Zaposleni odgovarjajo na vprašalnik, v katerem se ocenjuje temeljni odnos med podjetjem in sodelavcem, vlogo in kakovost dela posameznika, organizacijsko kulturo, klimo in medsebojne odnose, podjetnost in inovativnost, osebno rast in razvoj, kakovost delovnega okolja in čustveno pripadnost. V Zlati niti 2014 je povprečna ocena, ki jo je podalo 6009 zaposlenih, znašala 3,81 in je bila najvišja v primerjavi z vsemi dozdajšnjimi izbori (najnižja ocena je 1, najvišja 5).

Naslednjo soboto, torej 30. januarja, bo objavljen seznam podjetij, ki sodelujejo v Zlati niti 2015, že zdaj je čas, da se podjetja prijavijo tudi na razpis Zlate prakse. »Z njimi dopolnjujemo seznam najboljših zaposlovalcev z vsemi tistimi podjetji, ki se želijo izpostaviti in z javnostjo deliti le en segment dela, ki ga v podjetju izvajajo. Zanimajo nas drzni, novi, drugačni, inovativni, učinkoviti in ustvarjalni pristopi, na katere ste v podjetju ponosni in jih želite deliti s strokovno poslovno in širšo javnostjo,« poudarja Anisa Faganelj. Elektronske prijave zbirajo na www.dnevnik.si/zlatanit do konca februarja.