Sodeč po do sedaj prejetih prijavah podjetij v aktualni izbor najboljših zaposlovalcev se bodo letos karte med podjetji nekoliko premešale, saj se je za preverjanje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo odločila četrtina novih podjetij. Anketiranje zaposlenih bo sredi januarja končano, analize podatkov poslovanja podjetij in vprašalnikov pa bodo v začetku februarja že omogočile objavo podjetij, ki se jim je uspelo uvrstiti med finaliste.

V Zlati niti 2014 je vprašalnik izpolnjevalo 6009 zaposlenih v 83 podjetjih, povprečna ocena, ki so jo dali, pa je znašala 3,81, kar je bila tudi najvišja ocena v vseh dotedanjih osmih izborih. Zanimivo bo videti, kako visoka bo letos, saj sta se razumevanje in odzivanje zaposlenih na razmere v gospodarstvu in družbi spremenili.

»Veseli nas, da je projekt vedno bolj prepoznan v slovenskem prostoru. Temu pripisujemo odločitve za sodelovanje vedno več novih podjetij, ki poleg tega, da kažejo zanimanje, da izmerijo kakovost odnosov v organizaciji, in željo po izboljšanju, prispevajo tudi svoje dobre prakse v bazen znanja, ki ga ustvarja Zlata nit. S projektom smo v devetih letih izbora spoznali že 330 različnih podjetij,« poudarja Anisa Faganelj, vodja projekta Zlata nit.

Zlate prakse

Bazen znanja se zadnja tri leta dopolnjuje tudi s spoznanji natečaja Zlate prakse, ki poteka v sklopu projekta Zlata nit. »V njem lahko sodelujejo tudi organizacije, ki se niso odločile za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, želijo pa širši javnosti predstaviti svoje dobre prakse. Kako? Tako, da prijavijo projekte, prakse, pristope, akcije, ideje ali aktivnosti, usmerjene v organizacijske preskoke in kolektivni napredek. Prijavnico podjetja preprosto najdejo na spletni strani projekta, oddati pa jo je treba do 29. februarja. Zanimajo nas drzni, novi, drugačni, inovativni, učinkoviti in ustvarjalni pristopi, na katere so organizacije ponosne in jih želijo deliti s strokovno, poslovno in širšo javnostjo,« našteva Anisa Faganelj.

Med letošnjimi povratniki v Zlati niti je tolminski ITW Metalflex s kar 324 zaposlenimi. »Z odgovori, ki jih pridobimo iz izpolnjenih vprašalnikov Zlate niti, lažje dodatno preverimo, ali smo se ustrezno odzvali na rezultate iz predhodnega leta, ali smo uspešno zastavili in izpeljali ukrepe za izboljšanje organizacijske klime,« pravi Špela Krajnc, odgovorna za kadre.

Spodbujanje sodelavcev

»Sodelavce vsako leto pred začetkom izpolnjevanja anket seznanimo, da podjetje znova sodeluje v projektu in do kdaj jih prosimo za čim bolj iskrene odgovore. Uporabljamo objave na oglasnih deskah in interni strani podjetja, o rezultatih in predvidenih ukrepih pa nato natančneje pišemo tudi v internem glasilu ter zaposlene seznanimo ob izidu vsakoletnega zbornika. Aktivnosti v projektu Zlata nit torej spremljamo sproti, zato da ga naši zaposleni čim bolje spoznajo in v naslednjem letu prispevajo svoj izvod izpolnjenega vprašalnika.«

Zadnja leta so se kadrovsko najbolj okrepili s tehničnim kadrom na oddelkih razvoja in tehnologije. »Po končanem izobraževanju zaposlujemo naše štipendiste, soočamo pa se z velikim pomanjkanjem ustreznih kadrov s področja vzdrževanja in orodjarskih veščin,« je opozorila Kranjčeva. Tudi pri njih sklenejo z novimi sodelavci pogodbo za nedoločen čas, fleksibilnejše oblike zaposlitev za določen čas uporabljajo ob občasnem povečanju naročil ali za nadomeščanja. jpš