Ikea zagotovo prihaja v ljubljanski BTC, saj je včeraj sklenila kupoprodajno pogodbo za nakup zemljišč družbe Triglav Upravljanje nepremičnin. Ikea Slovenija je Triglavu za dobrih 53.000 kvadratnih metrov površin odštela nekaj manj kot 16,1 milijona evrov brez davka na dodano vrednost, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav.

Iz urbanistične umestitve trgovskega centra Ikea v BTC je razvidno, da Ikea za gradnjo svojih poslopij poleg parcel Triglava potrebuje tudi tri parcele družbe Vaga nep in šest parcel Hete Asset Resolutiona (nekdanji Hypo leasing), na katerih stojijo hladilnice in specializirana skladišča. V Ikei so potrdili, da so kupili tudi zemljišča teh dveh družb, a niso razkrili, kakšna je bila njihova cena.

Izdelovati bodo začeli projektno dokumentacijo

Spomnimo, Ikea si je lani prihranila vsaj kakšno leto časa, ker je projekt pripravila do te mere, da je Mestna občina Ljubljana že pri spreminjanju občinskega prostorskega načrta lahko dovolj natančno opredelila ureditvene pogoje za to območje. Zaradi tega družbi ne bo treba izdelovati občinskega podrobnega prostorskega načrta, katerega priprava navadno traja več kot eno leto, temveč lahko začne že izdelovati projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. V Ikei so potrdili, da trenutno še iščejo arhitekta, ki jih bo vodil skozi ta projekt. »Načrtujemo, da bo projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan v letu 2016,« so pojasnili v družbi, kjer so dodali, da bodo za izdajo omenjenega dovoljenja na upravni enoti zaprosili, ko bodo v celoti izpolnili vse zaveze iz memoranduma o soglasju, ki so ga leta 2014 sklenili z Mestno občino Ljubljana. Katere so še neizpolnjene zaveze, niso zapisali.

Ikea je v preteklosti napovedala, da bodo trgovski center, ki se bo raztezal na več kot 30.000 kvadratnih metrih, začeli graditi v letu 2017. O številu nadstropij trgovine in prostorih za parkiranje v Ikei doslej niso govorili. »Zasnova trgovine v Ljubljani teče vzporedno z vsemi ostalimi aktivnostmi, potrebnimi za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,« so povedali v družbi, kjer pa so dodali, da predhodno ne bodo objavljali računalniško generiranih podob bodočega trgovskega centra, ker to ni v skladu z njihovo globalno politiko. Poudarili pa so, da bo ljubljanska Ikea po zasnovi in velikosti podobna zagrebški.

Ljubljanska Ikea bo trajnostno naravnana

Občinski prostorski načrt družbi sicer dovoljuje gradnjo pritličja, petih etaž in terase. A iz urbanistične umestitve objekta je razvidno, da Ikea Slovenija najprej načrtuje gradnjo pritličja, enega nadstropja in terase. V prihodnosti pa želijo imeti možnost objekt nadzidati oziroma v kletni etaži urediti parkirišče. Ikea obljublja, da bo ljubljanski trgovski center trajnostno naravnan, saj bodo izkoriščali geotermalno energijo, sončno svetlobo, zavezali pa so se tudi k učinkovitemu ravnanju z odpadki.

Del zemljišča Triglava za Kristalno palačo, ki ga Ikea ni kupila, je še vedno naprodaj. Gre za parcelo v velikosti približno 30.000 kvadratnih metrov. Občinski prostorski načrt na preostanku Triglavovih zemljišč predvideva gradnjo večnadstropne stavbe in zaključek parka, ki ga je predvidela strategija Partnerstva Šmartinska, za katerega je urbanistične usmeritve izdelal biro Hosoya Schaefer Architects in partnerji.