Matematik in lingvist Jakub Marian, ki na svojem blogu objavlja zanimive prispevke s področja znanosti, učenja jezikov, knjig in umetnosti, je objavil zemljevid evropskih držav z največ izdanimi knjigami na število prebivalcev. Večina podatkov je za leti 2012 in 2013, zemljevid pa ni popoln, saj avtor podatkov za določene države ni mogel najti ali pa so bili metodološko neprimerljivi. Podatke je zbral od nacionalnih združenj založnikov, zato lahko manjkajo naslovi, ki jih niso izdale založbe (samozaložniški, izdaje javnih institucij itd.).

Knjige po odstotkih

Kljub temu njegove ugotovitve potrjujejo, kar se v Sloveniji že dlje časa ugiba, a je prav zaradi metodološke neusklajenosti težko potrditi – Slovenija sodi v sam vrh izdanih knjig glede na število prebivalcev. Prehitevajo nas le Britanci, kjer na milijon prebivalcev izdajo 2870 knjig. Če je njihov rezultat mogoče pojasniti z dominantnostjo angleškega jezika in posledično izjemno razvito komercialno založniško dejavnostjo, pa je rezultat za Slovenijo nedvomno nenavaden – izdamo 1780 knjig na milijon prebivalcev, s čimer prehitevamo številne velike nacionalne knjižne industrije, kjer imajo zaradi dominantnih jezikov prav tako nastavke za pestro založniško dejavnost: Španijo na tretjem mestu, kjer izdajo 1620 knjig na milijon prebivalcev na leto, in Nemčijo, kjer jih izdajo 1160. Slednjo prehitevajo še Češka s 1580 knjigami na leto, Belorusija s 1360 in Norveška s 1250. Več kot 1000 knjig na milijon prebivalcev izdajo še v Italiji (1020), Franciji (1010) ter Litvi in Latviji (obe 1070). Podatki od razvitejših držav manjkajo za Švedsko, Irsko, Dansko, Švico in balkanske države. Relativno nizek »rezultat« imata kot knjižno in bralno razviti državi Nizozemska (690) in Finska (730).

Absolutne številke

Sliko dopolnjujejo podatki o absolutnem številu izdanih knjig, kjer je ponovno v veliki prednosti Velika Britanija s 184.000 naslovi na leto in ki se ji še najbolj približajo Rusija (101.980), Nemčija (93.600) in Španija (76.430). Slovenija v tej igri seveda ne more tekmovati – po podatkih, ki jih je zajel avtor, izdamo 3660 naslovov na leto, dopolnimo pa ga lahko z uradnim statističnim podatkom Sursa, ki zajema tudi druge publikacije (samozaložniške, izdaje javnih institucij itd.) – za leto 2014 znaša 5554 tiskanih knjig in brošur. To ponovno potrjuje, da v Sloveniji izdamo nesorazmerno veliko knjig, če upoštevamo velikost države, merjeno s številom prebivalcev. Tudi to poleg drugih dejavnikov (denimo razvejane knjižnične mreže) pojasnjuje, zakaj slovensko založništvo težko živi od trga: pri tako maloštevilni populaciji in njeni nizki kupni moči je knjižni trg prezasičen, kakovost izdanih del pa očitno ni prevladujoči kriterij.