V Siliku, ki je specializiran za gumitehnične izdelke z lastnim razvojem in konstrukcijo orodij za brizganje gume in plastike ter z lastno orodjarno, priložnosti za praktično učenje in delo redno ponujajo tudi študentom. Podjetje ob trenutno desetih razpisanih prostih delovnih mestih tako na Vrhniki, kjer je sedež podjetja, kot v svoji poslovni enoti Sevnica prav tako ponuja priložnost za delo dijakom in študentom.

Na Vrhniki lahko dijaki in študenti strojne smeri, mehatronike in podobnih tehničnih smeri delajo v orodjarni, proizvodnji ali na oddelku vzdrževanja. Na teh oddelkih osvojijo znanja, ki jih kasneje uporabijo na drugih področjih, kamor postopoma napredujejo. Na vzdrževanju se na primer med drugim naučijo priprave strojev, spoznajo optimizacijo njihovega delovanja ter popravila strojev in opreme, zaželeno pa je, da že imajo znanje varjenja, poznavanje mehanike, pnevmatike, elektronike in splošna praktičnost.

Dober ducat šolajočih

»Na Vrhniki vsako leto sprejmemo najmanj 15 dijakov in študentov, jim zagotavljamo prakso, pomagamo pri pripravi seminarskih in diplomskih nalog ter jih zaposlimo, če se mladi sodelavec med nekajmesečnim sodelovanjem nadpovprečno izkaže,« pojasnjuje Marjeta Borštnik, odgovorna za kadre v Siliku.

Do zdaj je v povprečju od vseh mladih, ki so pri njih dobili priložnost za prakso ali pa so bili njihovi štipendisti, zaposlitev dobila večina. »Da mladega človeka res lahko dobro spoznamo, podobno pa je tudi pri drugih novih sodelavcih, je potrebnih več mesecev. V povprečju vsaj pol leta.«

Medtem v PE Sevnica pričakujejo več študentov strojne smeri, ki lahko delajo na oddelku proizvodnje gumitehničnih izdelkov, na oddelku LSR in plastika ter na oddelku za priprave in obdelave. Študenti, ki se lahko odločijo tudi za opravljanje obvezne prakse ali diplomske naloge, bodo spoznali pripravo tehnološke dokumentacije, optimiranje tehnoloških procesov ter razvoj delovnih naprav in pripomočkov za delo.

»Ker smo hitrorastoče podjetje, ki trenutno zaposluje že 270 ljudi, letos nameravamo zaposliti še 25 ljudi. To so dejansko nove zaposlitve in ne nadomeščanja, fluktuacije praktično nimamo. Podjetje je razmeroma mlado, saj smo zaposleni v povprečju stari 36 let,« poudarja Borštnikova.

Petina iskalcev prve zaposlitve

Mladim skušajo dati priložnosti za delo tudi prek različnih razpisov v okviru aktivne politike zaposlovanja zavoda za zaposlovanje. Vsak teden dobijo tudi 30 prošenj zunaj razpisov, od tega jih je vsaj petina od iskalcev prve zaposlitve. »Vendar pa najraje zaposlimo mlade ljudi, ki smo jih prej že lahko spoznali med delom v našem delovnem okolju. Zato dijakom in študentom priporočam, naj ne čakajo na konec šolanja, pač pa naj želeno podjetje poiščejo čim prej in se spoznajo z realnim poslovanjem podjetja,« pravi Marjeta Borštnik.

»Najboljši mladi inženirji so tisti, ki se že med študijem vključujejo v podjetje prek študentskega dela in prakse. Žal je pogosto tako, da mladi inženirji pričakujejo delo v pisarni, na primer v konstrukciji ali razvoju. Težko najdemo mlade inženirje ali še študente, ki imajo željo postati dobri tehnologi. Tehnologija je namreč stvar proizvodnje in marsikateri inženir se žal izogiba proizvodnje. Teoretičnega znanja s fakultete imajo praviloma precej, vendar pa je to samo dobro izhodišče za delo v podjetju, potrebna je predvsem praksa. Pozdravljamo programe, pri katerih imajo študenti ustrezen obseg obvezne prakse.«

Ob tem poudarja, da pri njih mladih ne izsiljujejo s tem, da pridobijo status samostojnega podjetnika in si sami plačujejo prispevke, kot se to dogaja v vedno več podjetjih, ki želijo na tak način prihraniti. »Skoraj vse študente po izteku statusa zaposlimo. Lani oktobra se nam je zgodil pravi zaposlitveni bum, saj jih je veliko diplomiralo oziroma končalo šolanje. Septembra in oktobra smo zaposlili enajst študentov, ki so prej delali pri nas. Odslovili smo samo dva, saj za delo nista bila dovolj zainteresirana,« je opisala Marjeta Borštnik.

Nove sodelavce zaposlujejo najprej za eno leto, če se dobro obnesejo, jih zaposlijo za nedoločen čas. »Izjema so že izdelani profili, ki jim že takoj ponudimo pogodbo za zaposlitev za nedoločen čas.«