Potem ko je Skupina Talum iz Kidričevega od leta 2011 do 2014 ustvarila skupno vrtoglavih 40 milijonov evrov izgube, je lansko leto končala dobičkonosno.

Ne da bi to kakor koli otežilo tekoče poslovanje, se v družbi že nekaj časa pripravljajo na prevzem slovenjebistriškega Aha Emmija, ki tako kot Talum izdeluje aluminij. Aha Emmi se je leta 2014 znašel v finančnih težavah, tako kot bankrotirana Aha Mura in več drugih podjetij pa je bil, dokler ga ni zasegla Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), v lasti Mojce Lukančič in njenega življenjskega sopotnika Nigla Petra Buxtona. Po potrjeni prisilni poravnavi DUTB terjatve do Aha Emmija v višini 3,46 milijona evrov in stoodsotni lastniški delež družbe prodaja.

Prevzem Aha Emmija naj ne bi vplival na likvidnost

Eles, Talumov 86-odstotni lastnik, je s prevzemom Aha Emmija na skupščini novembra soglašal. Toda hkrati je zahteval, da mora DUTB rok za oddajo ponudb podaljšati s 15. decembra do sredine januarja. Takšno odločitev je Elesov direktor Aleksander Mervar utemeljil s tem, da morajo zaradi sprememb v panogi in na trgu upoštevati nove okoliščine pri že izdelani analizi učinkov prevzema.

Ker do sredine decembra, ko se je iztekel rok, niso oddali ponudbe za nakup terjatev in lastniškega deleža Aha Emmija, nameravajo v Talumu pod vodstvom predsednika uprave Marka Drobniča pristopiti k neposrednim pogajanjem z DUTB za prevzem Aha Emmija. »Če bomo pri pogajanjih uspešni, smo si za ta nakup zagotovili finančne vire, tako da prevzem ne bo vplival na likvidnost in tekoče poslovanje Taluma,« je dejal Drobnič.

Po njegovih pojasnilih so programi Aha Emmija, ki zaposluje več kot 300 delavcev, rekordnih 50 milijonov evrov prihodkov pa je dosegel leta 2011, komplementarni s Talumovimi ali pa določene programe, kot so ulitki in izdelki pod blagovno znamko Kreal, dopolnjujejo oziroma nadgrajujejo. Zato lahko prispevajo k širitvi na nova področja, v smeri industrijskega oblikovanja, upogibanja, spajanja, površinske obdelave in zaščite ter sestave različnih sklopov, je dodal.

Nekonkurenčni pogoji za Talum pri oskrbi z električno energijo

V zadnjih nekaj letih je Eles že nekajkrat dokapitaliziral Talum z danim posojilom, nazadnje pred nekaj dnevi v višini dva milijona evrov. Po Drobničevih pojasnilih je bila podlaga za dokapitalizacijo že leta 2011 sprejeti sklep skupščine Elesa (takrat Agencije za upravljanje kapitalskih naložb), na kateri je bilo izdano soglasje za to, da se unovčena poroštva Elesa do Taluma, ki izhajajo iz naslova obveznosti za plačilo električne energije v obdobju od leta 2012 do leta 2015, spremenijo v dolgoročno posojilo in nato konvertirajo v osnovni kapital. Povod za takšen sklep pa so bili nekonkurenčni pogoji poslovanja Taluma pri oskrbi z električno energijo, predvsem zaradi dajatev in prispevkov za električno energijo.

»Konkurenti iz panoge v EU namreč tovrstnih dajatev in prispevkov nimajo. Zato so se na tak način deloma premoščali nekonkurenčni pogoji, ki jih ima Talum pri oskrbi z električno energijo v primerjavi s konkurenco v EU,« je poudaril Drobnič. Po njegovih pojasnilih so bile na enak način izvedene dokapitalizacije tudi leta 2013 in 2014. Sicer pa je bilo leto 2015 zadnje, ko je lahko Eles konvertiral terjatve do Taluma v njegov kapital.

Zapiranje hčerinskih družb

Skupina Talum, ki se med največjimi slovenskimi izvozniki uvršča na 11. mesto, je lani ustvarila 318 milijonov evrov prihodkov, kar v primerjavi z letom 2014 pomeni 9-odstotno rast. Po štirih izgubarskih letih, v katerih so pridelali skupno vrtoglavih 40 milijonov evrov konsolidirane izgube, so lani poslovali z dobičkom v višini okoli 450.000 evrov. Med drugim se bodo letos zaradi nižje borzne cene aluminija prihodki od prodaje znižali, na 296 milijonov evrov, čisti dobiček pa naj bi se zvišal na 1,7 milijona evrov.

Na podlagi strategije, sprejete leta 2013, in dodatnih racionalizacijskih ukrepov so v Talumu lani zaprli več hčerinskih družb (Talum ulitki, Talum livarna...), je pojasnil Drobnič. Dodal je, da so v začetku maja določene procese reorganizirali in jih povezali s ciljem, da bodo na ravni celotne skupine dosegali večjo donosnost. Zaradi naraščanja obsega proizvodnje so v Talumu v zadnjih dveh letih zaposlili več kot 200 novih delavcev, tako da zaposlujejo skupno 1200 delavcev.