Univerza v Pensilvaniji je opravila neodvisno analizo, koliko uspešno financiranih kampanj na kickstarterju, platformi za množično financiranje inovativnih projektov, svojim podpornikom tudi dejansko dostavi, kar so jim obljubili. Analizo je med pol milijona podporniki več kot 65.000 uspešno financiranih kampanj opravil prof. Ethan Mollick, strokovnjak za podjetništvo in inoviranje, in čeprav so analizo modela financiranja, ki je močno zaznamoval tudi podjetniške vode, naročili ustanovitelji kickstarterja, zatrjujejo, da gre za neodvisne rezultate, ki bi jih objavili ne glede na njihov končni izid. Pri tem je veljalo, da bo projekt razumljen kot neuspešen, če podporniki nikoli niso verjeli, da bodo dobili obljubljeno nagrado, ali če s prejetim izdelkom niso bili zadovoljni, ker jim avtor ni dostavil, kar je obljubljal.

Takšnih je bilo 9 odstotkov projektov, ki so bili zajeti v raziskavo in financirani od aprila 2009 do maja letos. Na drugi strani pa se je kar 65 odstotkov podpornikov strinjalo s trditvijo, da so obljubljeno nagrado prejeli v obljubljenem roku. A prof. Mollick avtorje kampanj vseeno opozarja, da bi morali razmisliti tudi o tem, kako bi lahko podpornikom v primeru, ko jim obljubljenega ne morejo dostaviti, zbrana sredstva vrnili. Če ne drugega, bi morali biti vsaj iskreni in podpornikom pojasniti, kako so porabili njihova sredstva in kaj jim je preprečilo realizacijo projekta, poudarja.

Da je sprva zadani cilj v resnici največkrat premalo, da bi avtorji lahko pokrili vse (skrite) stroške kampanje oziroma prve produkcije, so pogosto povedali številni slovenski avtorji uspešno financiranih projektov, med njimi celo ekipa Chipolo, ki je zbrala slabih 300.000 dolarjev oziroma kar 12-krat več od zastavljene vsote. Denarja jim sicer ni zmanjkalo, a jim ga tudi ni veliko ostalo, kot bi pri tolikšnih zneskih morda pričakovali. Zato ni presenetljiva ugotovitev prof. Mollicka, da najpogosteje propadejo majhni projekti, ki zberejo manj kot 1000 dolarjev, najmanjše tveganje za neuspeh pa imajo projekti, ki zberejo od 10.000 do 50.000 dolarjev.

Vendar morebitni neuspeh ene kampanje podpornikov ne odvrne pri podpori še kakšnega drugega inovativnega projekta, a je le slaba petina takšnih, ki bi še enkrat zaupali avtorju, ki jih je razočaral. Le toliko jih je bilo namreč zadovoljnih z načinom, kako so se avtorji odzvali ob neuspehu projekta, čeprav je delež tistih, ki so dobili povrnjen denar ali kompenzacijo, še precej nižji.