Neplačane obveznosti litijske občine bodo konec leta narasle že na 7,8 milijona evrov, pri čemer bo imela občina še dodatnih 9,6 milijona evrov neodplačanih posojil. V to številko je zajeto tudi 2,25 milijona evrov vredno dolgoročno posojilo, ki ga župan Franci Rokavec kljub prezadolženosti vztrajno želi najeti še letos. Iz dokumenta o stanju obveznosti občine, ki ga je označil za zaupnega in je bil zato na vpogled samo svetnikom, je sicer še razvidno, da namerava kredit najeti pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu in Delavski hranilnici.

Proračun za prihodnje leto je tako ostal nekoliko v senci razprav občinskih svetnikov, saj se tako kot letošnji zgolj prilagaja poplačevanju zapadlih obveznosti in preživetju podjetja SVC Litija, ki ga bodo po letošnji 3 milijone evrov visoki dokapitalizaciji prihodnje leto dokapitalizirali še za 1,5 milijona evrov. Rokavec je ob tem prepričan, da bodo svetniki čez eno leto razpravljali o bistveno nižjem znesku obveznosti občine, podobno, kot je pred enim letom, pa tudi zdaj upa, da bo tokratna dokapitalizacija SVC Litija zadnja. Obenem se nadeja, da so pripravili proračun, s katerim jim bo uspelo konsolidirati občinske javne finance.

A tistih, ki so že lani opozarjali na nerealno zastavljen letošnji proračun, ki tudi dejansko »zamuja« s prihodki, ni prepričal. »Podobno kot v letošnjem proračunu tudi prihodnje leto načrtujemo prodajo zemljišč v višini 1,6 milijona evrov. Že lani, ko smo za to predvideli 2 milijona evrov prihodkov, smo vedeli, da je znesek napihnjen. Prodali nismo nič, pa spet na isti račun načrtujemo visoke prihodke,« je na ključni del nerealno zastavljenega proračuna opozoril Rudi Kozlevčar. Izpostavil je tudi »napihnjeno« postavko o transfernih prihodkih, ki naj bi se jih v občinsko blagajno prav tako steklo za 1,6 milijona evrov. A je Rokavec, ne da bi sploh preveril vsebino proračuna, Kozlevčarja zavrnil, češ da se moti. Znesek postavk, ki so novo uvedene v proračunu za leto 2016, sicer znaša 2,8 milijona evrov.

V občinskih zavodih zamujajo s plačili

Opozicija Rokavcu sicer v prvi vrsti očita, da SVC Litija finančno podpira na račun javnih zavodov, ki so v vedno večjih težavah. Naši sogovorniki v občinskih zavodih poudarjajo, da jim je večkrat nerodno, ko zamujajo s plačilom kakšnega dobavitelja. Vendar je Rokavec osredotočen na preživetje SVC Litija. »Razprava, da bi dvignili roke nad SVC, ni primerna niti za v vrtec, ker je to ponos občine,« je ocenil in priznal, da jim sicer naložba dela preglavice, a morajo poskrbeti, da bo družba lahko sčasoma sama začela plačevati obveznosti. slo