Povišanje vrednosti predvidenih del na čistilni napravi in s tem novo zadolževanje je povezano s tem, da v januarski različici investicijskega programa naložbe »na ključ« niso upoštevali stroškov nadzora, izdelave projektne, tehnične in investicijske dokumentacije, vzdrževalnih del in gradbenih del na cestah ter plačila pravic gradnje in odmere zemljišč.

Nepojasnjene spremembe vrednosti naložb

Bistveno se je od januarja spremenil tudi delež lastnih sredstev občine za pokrivanje naložbe, saj so sprva načrtovali 470.000 lastnih sredstev in 1,87 milijona evrov kredita, zdaj pa imajo v občinski blagajni za to razpoložljivih le 90.000 evrov, tako da bodo morali za pokritje naložbe najeti še 2,5 milijona evrov kredita.

Čeprav so svetniki Rokavčeve koalicije SLS, SDS in NSi, po novem združeni v koalicijski sporazum o litijski pomladi, novemu zadolževanju prižgali zeleno luč, je najetje novih kreditov pod vprašajem. Potrebujejo namreč soglasje finančnega ministrstva, a tam še vedno trdijo, da je občina prezadolžena in si novih dolgov ne more privoščiti.

Litijani sicer za soglasje k novi zadolžitvi letos še niso zaprosili, so pojasnili na ministrstvu, a jasno povedali, da jim tega ne bodo izdali, dokler ne bodo umaknili patronatskih izjav, s katerimi občina jamči za odplačevanje kreditov SVC Litija. A Rokavec je prepričan, da se zaključujejo dnevi, ko bodo jasno dokazali, da so imeli prav. Pri tem je imel v mislih, da bodo ministrstvu dokazali, da patronatske izjave, v katerih sicer piše, da bo občina jamčila za odplačilo dolgov njenega podjetja, v resnici niso zavezujoče. Ob tem velja spomniti, da si Rokavec že nekaj mesecev prizadeva za umik patronatskih izjav iz kreditnih pogodb družbe SVC Litija.

Nižja subvencija, ki pa jo spremlja dokapitalizacija

Občina se ukvarja tudi z vnovično dokapitalizacijo SVC Litija v višini 223.000 evrov. Opozicijo je razburil predvsem razlog zanjo, to je izpad najemnine za dom starejših občanov. Ta je sicer zaradi nekajmesečne zamude pri podpisu pogodbe med Domom Tisje in SVC Litija razumljiv, a ne gre prezreti, da sta se vodstvi po tihem dogovorili za polovico nižjo najemnino, kot jo je na aprilski seji potrdil občinski svet. Tako bo občina Domu Tisje namesto 31.080 evrov na mesec subvencionirala 16.977 evrov, kar je za občinski proračun sicer ugodno, a kaj ko je to hkrati eden od razlogov, da so v nadzornem svetu SVC Litija že junija razpravljali o nujnosti nove dokapitalizacije shiranega podjetja.

Z namero je bil takrat očitno seznanjen tudi prvi nadzornik občine Klemen Grošelj, ki je Rokavcu julija svetoval, naj najemno pogodbo med Tisjem in SVC Litija pred podpisom uvrsti na občinski svet. A ga župan ni upošteval.