Tako se je Povše ponavljal sedemkrat, vse do oktobra, ko je bilo transfernih prihodkov realiziranih le 31 odstotkov. Poleg tega je imela občina že do konca junija vrsto zapisnikov o pregledu in prevzemu opravljenih del, a računov zanje niso imeli, čeprav bi jih morala občina zaradi plačila DDV v višini enega milijona evrov izdati sama.

Sodu je izbilo dno novembrsko pripravljanje rebalansa proračuna, ki so ga občinski svetniki sicer sprejeli na sredini seji, vendar kljub temu luknja ostaja večja od milijona evrov. To se je zgodilo, ker Rokavec ni pravočasno ustavil izvrševanja proračuna, zdaj pa občinski blagajni ne bi bilo pomoči niti, če bi ustavili vsa izplačila. In čeprav je Rokavec še v sredo zatrjeval, da bodo z rebalansom lahko do konca leta odplačali letos najet likvidnostni kredit v višini 2,06 milijona evrov, se to po mnenju tistih, ki dejansko operirajo s podatki poslovanja občine, ne bo zgodilo.

Jamstva, kot da gre zgolj za papir

A to še ni vse. Rokavec je kljub številnim neplačanim računom, grožnji bankrota občine in stečaja Socialno varstvenega centra (SVC) Litija februarja podpisal še eno patronatsko izjavo za SVC Litija, in sicer za kredit v višini 1,5 milijona evrov, konec novembra pa še za kredit Razvojnega centra Litija v višini 215.000 evrov. »Kot da gre pri takšnih izjavah za častno ravbarsko,« na nespametno ravnanje litijskega župana opozarjajo naši sogovorniki. Obenem dokumenti, ki smo jih pridobili, razkrivajo še, da Rokavec patronatskih izjav za SVC Litija ni zamolčal le ministrstvu za finance, temveč že leta 2010 tudi nadzornemu odboru občine, kateremu je zagotavljal, da so kredit zavarovali le z zemljiščem, ki ga je občina kot stvarni vložek vložila v družbo SVC Litija.

Obubožana občina pa bo v resnici v primeru stečaja SVC Litija na svoja pleča dobila še 10,5 milijona evrov kreditov SVC Litija in 2,3 milijona evrov terjatev do podizvajalcev in dobaviteljev opreme. Čeprav direktorica družbe Tatjana Kržišnik prejema 4000 evrov bruto plače, namreč ne odplačujejo glavnic, ki jim samo NLB mesečno pribije še več kot 700 evrov zamudnih obresti, poleg tega pa nimajo niti za plačilo elektrike, saj imajo za 870 evrov zapadlih obveznosti. Izvedeli smo še, da SVC Litija ne prejema več niti najemnin od vrtca in glasbene šole, ampak gre 15.400 evrov mesečno neposredno NLB kot upniku.