Tradicionalno bobnanje izhaja iz starega burundijskega kraljestva, odpravljenega leta 1965. Boben in ceremonialno bobnanje dednih klanovskih skupin sta veljala za simbol moči vladarja in enotne države. Osrednji obred je ob praznovanjih žetve zaznamovalo bobnanje na posvečenem bobnu v čast rodnosti zemlje in obnovi ljudstva. Staro reklo je bilo, da vladar sedi na prestolu (ngomi), ki pomeni boben. V bantujskih jezikih je pomen ngome širši – od vodilnega bobna, skupine do spleta plesa, petja in bobnov, celovite ritualizirane ali profanizirane predstave, ki je več kakor »naša« glasba.

Bobnarji iz Burundija so imeniten izvozni artikel, ki poudarja stare vrednote, prenos mojstrstva, posvečenost opravila. Danes v Burundiju in diaspori nove bobnarske skupine rahljajo statusno ekskluzivnost. Nastopajo na slavjih, izvajajo tradicionalne in nove aranžirane plese. Boben in bobnanje ohranjata simbolično vlogo enotnosti, skladnosti in miru, kar prenašajo na svetovne odre. Bobnanje ducata bobnarjev plesalcev v belih togah z barvami državne zastave je skrbno organizirano. Vodilni bobnar na glavnem barvitem bobnu drugim v polkrogu signalizira vstop ali prehod v naslednjo ritmično strukturo z napevom. Visoki leseni bobni z napeto kožo, po katerih z dvema palicama tolčejo postavni bobnarji, so različnih debelin. Tanjši, višje uglašeni par zaznamuje stalni pulz, drugi, »globlji«, sledijo vodilnemu bobnu z glavnim ritmom in prehodih v nove obrazce, pri katerih si sledijo menjave vlog. Vsaka menjava vodje označi prehod v drug ples z variacijami vzorcev enoglasnih udarcev po opni, obodu ali udarjanju dveh palic. Ni enega vodje. Burundijsko bobnanje je v primerjavi z zahodnoafriško poliritmijo osupljivo monolitno in strožje. Ni improvizirano, a ni togo. Vloge so določene, delo bobnarja plesalca je izčrpavajoče in sproščujoče, dinamična moč in jakost bobnov sta izjemni, oglušujoči. Usklajenost gibov prehaja v prostor. To je močna, impozantna predstava z optimistično, a zastrto sporočilnostjo – možnostjo, da je spoštovano bobnanje doma lahko pomembnejše od tega, ali si Tutsi ali Hutujec. Kot socialni in duhovni lek, ki spaja čase in razbobna razlike.