Državna tekmovanja obrtnikov slikopleskarjev potekajo v organizaciji Sekcije slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Slikopleskarji tako v enem dnevu prenovijo prostore ene od javnih ustanov, kot so bolnišnice, šole ali vrtci, pri tem pa izberejo tisto, ki je tovrstne prenove najbolj potrebna, a ji zanjo primanjkuje potrebnih finančnih sredstev.

Prav zaradi množične udeležbe mojstrov slikopleskarjev iz vse Slovenije so ta tekmovanja prerasla v enega največjih in najbolj odmevnih humanitarnih projektov v državi. V tekmovalnem delu, ki ga nenehno spremlja in strogo ocenjuje strokovna komisija, slikopleskarji v sobah prenovijo stenske površine, radiatorje, držala in vratne podboje, drugi sodelujoči pa se lotijo pleskanja hodnikov in drugih spremljajočih prostorov, da bi skupaj v enem samem dnevu prostorom vdahnili povsem novo, svežo podobo.

OZS s tem, ko tekmovanja vsako leto pripravi v drugi slovenski regiji, zasleduje svoje humanitarno poslanstvo na območju celotne države, obenem pa skrbi za promocijo poklica in dejavnosti ter slikopleskarjem ponuja odlično priložnost za stanovsko druženje, navezovanje stikov s kolegi, podmladkom ter dobavitelji materialov in opreme. Vsako leto v humanitarni akciji pod vodstvom mentorjev sodelujejo tudi dijaki Srednje gradbene šole iz Maribora in Srednje gradbeno-storitvene šole iz Kranja, ki se pri praktičnem delu z mojstri veliko naučijo.

Lani so se akciji prvič pridružili tudi trije slikopleskarji iz Velike Britanije, letos pa se bo mednarodna udeležba še okrepila, saj se bodo barvanja ustanove lotili tudi slikopleskarji iz sosednjih držav, kar napoveduje večjo odmevnost te slovenske humanitarne akcije tudi v evropskem prostoru.