V Sloveniji deluje 141 fizičnih točk Vse na enem mestu – VEM. Najbolj obiskane so tiste na izpostavah Agencije RS za javnopravne storitve in evidence (Ajpes), kjer ponujajo celovito storitev, v nekoliko okrnjenih oblikah pa delujejo še pod okriljem upravnih enot, gospodarskih in obrtnih zbornic ter razvojnih agencij. V sistem je s polnimi pooblastili vključenih tudi skoraj sto slovenskih notarjev. Točke na enem mestu združujejo osem institucij, s katerimi družbe in podjetniki urejajo vse potrebno za ustanovitev podjetja in kasneje sprotne obveznosti do države. Storitve so brezplačne.

Konec subvencij, konec podjetništva

Točke so zaradi poenostavljenih postopkov postale priljubljene predvsem pri samostojnih podjetnikih in so tudi edina pot za njihovo registracijo. Prek njih se samostojni podjetnik vpiše v poslovni register, prijavi davčne podatke, odda zahtevek za dodelitev identifikacijske številke za DDV, prijavi sebe in zaposlenega v obvezna socialna zavarovanja, odda vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja ter na koncu objavi še prosto delovno mesto. Sistem mu torej prihrani obiskovanje najrazličnejših uradov. Podjetnik za to porabi vsega pol ure, status pa ima urejen že naslednji dan. Status si je tako v zadnjih desetih letih uredilo 116.409 samostojnih podjetnikov. Podjetje je mogoče prek točk tudi zelo enostavno zapreti. V desetletnem obstoju točk VEM je bilo po podatkih Ajpesa iz poslovnega registra izbrisanih 95.694 samostojnih podjetnikov. Povedano drugače: skoraj toliko, kot so jih na novo vpisali, so jih tudi izbrisali, leta 2012 je število izbrisanih celo preseglo število novoustanovljenih. Povprečna življenjska doba slovenskih samostojnih podjetnikov (registriranih po letu 2005) je zato kratka – v povprečju poslujejo zgolj tri leta. Največji delež samostojnih podjetnikov status izbriše drugo in tretje leto poslovanja, kar sovpada s tem, da morajo prejemniki subvencij za samozaposlitev status ohraniti najmanj dve leti.

Z novim letom spremembe

Že s 1. januarjem bo v sistemu mogoče tudi enostavno preveriti, ali posameznik lahko ustanovi podjetje oziroma si uredi status samostojnega podjetnika. Tega ne morejo storiti pravnomočno obsojeni na zaporno kazen in davčni dolžniki. Sistemu VEM napovedujejo tudi vsebinsko prenovo. Na ministrstvu za javno upravo ter na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo si namreč želijo, da bi portal e-VEM reševal konkretne težave podjetij, ki jih imajo ta z državo. Želijo si, da bi ponujal podporo in informacije tudi večjim slovenskim gospodarskim projektom. Ena njihovih zagat je dolgotrajno pridobivanje najrazličnejših dovoljenj, s katerim se soočajo ob večjih naložbah. S portalom bi to lahko pospešili. Z informacijami o našem poslovnem okolju pa naj portal ne bi bil več v podporo samo domačim podjetnikom, ampak tudi vsem domačim in tujim vlagateljem.

V prvih desetih letih delovanja je bilo sicer na omenjenih točkah registriranih 116.409 samostojnih podjetnikov, 44.208 družb z omejeno odgovornostjo, število vseh postopkov pa je preseglo milijon in pol.

Slovenija je za projekt VEM prejela več nagrad. »Edinstveni smo, ker smo s tem projektom vzpostavili sistem, ki je skrajšal registracijo družb z več kot 60 na tri dni in registracijo samostojnih podjetnikov z več kot sedmih dni na zgolj en dan,« pojasnjujejo na ministrstvu za javno upravo, ki je skrbnik programa. Ker je ustanovitev podjetja in s.p. na točkah brezplačna, so na ministrstvu izračunali, da slovensko gospodarstvo z njim prihrani več kot 10,2 milijona evrov na leto. »Posebnost je tudi ta, da na enem mestu objavljamo celostne informacije za poslovne subjekte, ki zajemajo vse njegove življenjske faze, s tem, da združujemo vsebine vseh ključnih državnih in javnih institucij, s katerimi posluje poslovni subjekt,« še dodajajo.

Krepitev elektronske oblike

Vse bolj se uveljavlja tudi elektronski portal e-VEM. Lani je bilo na fizičnih točkah VEM oddanih 77.068 vlog, na daljavo, torej prek e-VEM, pa še enkrat toliko. Razvoj točk bo temu trendu sledil tudi v prihodnje. Državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Janko Burgar pojasnjuje, da bodo mrežo fizičnih točk prevetrili in njihovo število postopoma zmanjševali ter na koncu prišli na večinoma elektronsko obliko delovanja z močnim enotnim kontaktnim centrom. Le za tiste, ki se tudi ob pomoči kontaktnega centra v elektronskem svetu ne bi znašli, bi ohranili možnost fizične pomoči.