Nemara je tudi povsem primerno, da je drama, katere glavni junak je pravzaprav jezik, v prvi vrsti konverzacijske narave, čeprav se zdi, da (tudi) zato vsaj v gledališkem pogledu zares polnokrvno zaživi le na trenutke. Večina dogajanja je umeščena za dve omizji, med katerima preskakuje s krajšimi ali daljšimi (tudi večletnimi) premori: prvo obeh prizorišč je Zoisova jedilnica, v kateri znani mecen gosti napredne duhove svojega časa in okolja, pri tem pa komentirajo aktualne teme in dogodke (od smrti Marije Terezije do francoske revolucije, od Vodnikovih prvih pesmi do različnih jezikovnih vprašanj); drugi stalni kraj pogovorov je gostilna, kjer se člani omenjenega krožka občasno pokažejo tudi z nekoliko osebnejše plati. Asketska scenografija (le mize in stoli), ki na svoj način odraža »gverilsko« naravo Rozovih projektov, bi utegnila biti skoraj nezadostna za razsežni prostor Linhartove dvorane, vendar jo Irena Pivka precej učinkovito dopolni z ilustracijami na videoprojekcijah (Ana Čigon), ki ponujajo vizualno podporo označevanju prizorišč ali vsebinsko dopolnitev dialogom, svojski prispevek pa dodajo še simpatično rabljeni rekviziti in stilno shematizirani kostumi Andreja Vrhovnika, ki jasno začrtujejo posamezne like in omogočajo tudi gladke levitve med njimi. Pri teh premenah izstopa zlasti Iztok Jug Drabik v dvojni vlogi Zoisa in Bombabirta, nič manj učinkovita, četudi malce manj izpostavljena sta Patrizia Jurinčič (kot Johana in Marička) in Lovro Finžgar (izvrsten predvsem kot Kumerdej). Sicer pa se tudi za nastopajoče zdi, kot da se igralsko res razgrejejo šele postopoma, ne le Nik Škrlec kot Linhart in Stane Tomazin v vlogi Makovica, temveč predvsem Urška Taufer, ki krčmarjevo hči Joži odmerjeno stopnjuje od prostodušno radoživega dekleta do poznejše Linhartove žene, in naposled tudi sam Roza, ki kot služabnik Matiček doda nekaj drobnih dovtipov.