Zdaj je na nas Slovencih, da branimo temelje naše celine. Najdemo jih v sijajni knjigi v dveh volumnih, ki je že 500 let prevedena v slovenščino. S preprostimi zgodbami so v njej razloženi zapleteni pojmi in kompleksne situacije.

Nekaj pred letom nič je v krajih na Bližnjem vzhodu, ki so še danes popularni, vladal kralj Herod, ki se je ustrašil napovedi, da se njegovi oblasti približuje konec, ker prihaja nova generacija politično osveščenih ljudi, ki govori o svobodi. Vojakom je ukazal pobijati mlade ljudi, kot beremo v Matejevem evangeliju 2,17.

»Takrat se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Jeremiju:

Glas se je slišal v Rami,

jok in veliko žalovanje.

Rahela je jokala za svojimi otroki

in se ni hotela potolažiti, ker jih ni.«

Jožefu se je v sanjah prikazal Vsemogočni, ki mu je naročil, naj vzame Marijo in Kristusa in z njima zbeži v Egipt, ki je veljal za varno državo.

»Vstal je, ponoči vzel dete in njegovo mater ter se umaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Iz Egipta sem poklical svojega sina.«

Nauk: Ko v neki državi vlada okrutnost, ljudje z majhnimi otroki zbežijo v druge države in tam ostanejo tako dolgo, da okrutni vladarji umrejo.

Dobrodošli.