Kustos razstave Lev Menaše v spremnem besedilu zapiše, da avtorja v izrazito postmoderni maniri umetnost uporabljata kot reakcijo na stanje duha in kot protest, ki stoji v nasprotju z modernističnim principom znanstvene kreacije. To drži le delno. Delo je po vsebini resda politično angažirano, kritično in malone sarkastično, vendar je obenem večplastno in ambivalentno, saj ne ponuja jasno artikuliranih sporočil. Inter muros deluje na čute pozornega gledalca in poslušalca, iz katerega želi izvleči reakcijo in ustvariti občutje tesnobnosti. To je umetnikoma uspelo, četudi je pri tovrstnih odprtih formah težavno nadzorovati učinek na gledalca, ki dela vselej dojema v okvirih lastnega polja referenc in vrednot. Kovačič in Maroh na prvi pogled delujeta evroskeptično, vendar je zgodba globlja. Poustvariti želita občutje Evrope tridesetih let 20. stoletja, ko so ekstremne ideologije fašizma in nacizma najavljale apokaliptično vojno, da bi z njo udejanjile idejo nacionalnega imperializma in družbenega darvinizma. To nestabilno obdobje je najavljalo prihajajočo katastrofo, vendar mnogi tega niso videli ali verjeli, tako kot današnji trenutek politične nesložnosti in ekonomske nestabilnosti Evrope zbuja skrb za dolgoročno prihodnost. Če je zgodovina tista, ki pomaga razumeti sedanjost in omogoča predvidevati prihodnost, je stara celina trenutno na velikem prelomu.

Umetnika sta v svoji dikciji neizprosna. Žarko osvetljena instalacija v prostoru simbolizira Evropo, ki dobesedno žre svoje otroke. Še več, postavljena je v prostoru mračne preteklosti, zgrajenem v času pred razsvetljenstvom in revolucijami, ki so omogočile emancipacijo ljudstva ter vzpostavile začetke civilne družbe. Odraža vdanost v usodo in pesimizem v času, ko so se vse dosedanje zmagovite ideologije, vključujoč trenutno, izkazale za sprevržene v odnosu do svojih izvornih idej. Inter muros prikazuje distopično prihodnost celine, ki kaže znamenja lastnega razpadanja, česar v svoji norosti njegovi prebivalci ne opazimo. Ali sta Kovačič in Mohar črnogleda upravičeno, bo pokazal le čas.