Vlada namreč namerava po nujnem postopku spremeniti zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save ter o varstvu narave. V Brežicah namero ocenjujejo kot neprimerno in neodgovorno dejanje. »Zgroženi smo, saj popravki teh dveh zakonov spreminjajo vse doslej dosežene dogovore. Poleg tega, da bodo prebivalci Krške vasi in Velikih Malenc dve leti več, kot je bilo predvideno, živeli v strahu pred novimi poplavami, kot nesprejemljivo ocenjujemo tudi namero o spremembi delitve koncesnine,« je ogorčen brežiški župan Ivan Molan.

Občinam odrezali vir prihodka

Po eni od predlaganih sprememb naj bi namesto doslej zapisanih 60 odstotkov koncesnin država s tega naslova prejemala celotne zneske, občine ob reki Savi, ki so projektu ponudile »svoj« prostor in 40 odstotkov, pa nič. Zaradi vsega navedenega je občina Brežice tako državnemu zboru kot Skupnosti občin Slovenije poslala dopis, v katerem izraža zaskrbljenost nad samovoljo države in nasprotuje sprejemu obeh sprememb zakonov,« dodaja Molan.

V vladi pojasnjujejo, da so se za ukrep, ki končni rok za izgradnjo in pridobitev uporabnega dovoljenja iz leta 2019 prestavlja v leto 2020, odločili zato, da bi se izognili »težko popravljivim posledicam za proračun«. S spremembo obeh zakonov želi vlada doseči tudi to, da elektrarniške infrastrukture ne bi gradili zgolj z državnim denarjem, temveč deloma tudi z denarjem koncesionarjev.

Posavci pripravljajo odgovor

Poleg brežiškega občinskega vodstva je nad namero ogorčen tudi predsednik posavskega odbora za spremljanje gradnje verige Niko Galeša. »Nedopustno je, da spremembe uvajajo samovoljno in brez soglasja Posavcev, kar predstavlja kršenje veljavne koncesijske pogodbe, ki smo jo Posavci podpisali v dobri veri, da bomo končno rešeni dolgoletnih nevarnosti pred poplavami.«

Galeša je povedal, da je bil prvi rok za dokončanje verige spodnjesavskih hidroelektrarn nastavljen na leto 2015, po tistem pa so ga že nekajkrat premaknili. »Zdaj je to leto 2020, kdo ve, kaj še sledi. To je neodgovorno, igrajo se z ljudmi. Svoje stališče bomo izrazili na izredni seji odbora, predvidoma 19. oktobra,« je še pristavil Galeša.

Direktor družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi Bogdan Barbič nam je povedal, da so na vlado v zvezi z omenjenimi spremembami naslovili nekaj pripomb, na tehnični vidik gradnje pa spremembe po njegovem bistveno ne bodo vplivale. »Končni rok leta 2020 se mi tudi zaradi tega, ker še niso dokončani vsi postopki v zvezi s čezmejnimi vplivi, pri katerih sodeluje tudi Hrvaška, zdi objektiven,« meni Barbič.