Vendar že zaradi geografskih značilnosti vsaka država oziroma regija ni primerna za mikrohidroelektrarne, ob tem pa je še veliko zakonskih in birokratskih pravil. Wales je primer države, v kateri so mikrohidroelektrarne ustrezna energetska rešitev.

Energija iz majhnih potokov

Mikrohidro – črpanje energije iz majhnih potokov, je vse bolj priljubljeno v podeželskih, težko dostopnih predelih Walesa. Zaradi ustrezne geografije je zanje to resen alternativni vir energije, pa tudi vir dohodka in delovnih mest. Valižani že dolgo izkoriščajo energijo vode in tam je vse od predindustrijskih mlinov na vodo do današnjih ogromnih hidroelektrarn. Elektrarna Dinorwig na primer proizvede kar 1,728 MW energije. Mikrohidroelektrarne je proizvedejo pod 50 kW, trenutno jih obratuje 23, prihodnje leto pa je bo še trideset novih, kar je del državnega načrta proizvodnje 22,500 MW energije iz obnovljivih virov do leta 2025.

Glavna prednost mikrohidroelektrarn v Walesu ni njihova prijaznost do okolja, temveč socialni vpliv. Wales ima že dolgo tradicijo kolektivnega ali kooperativnega lastništva in tudi mikroelektrarne delujejo v lastništvu manjših skupnosti. To je še posebno priročno za oddaljene in redko poseljene krajine, v katerih primanjkuje delovnih mest. Študije, opravljene na podlagi rezultatov dosedanjih mikroelektrarn, predvidevajo, da bi za vsako novo postavljeno mikrohidroelektrarno pridobili deset novih delovnih mest na leto.

Trajnostna naložba

Glavna težava postavljanja mikroelektrarn je logistika. Postopek nadgradnje obstoječih daljnovodov je namreč tehnično zelo zahteven, saj so ti usposobljeni za centraliziran model proizvodnje električne energije, brez razmisleka o lokalni proizvodnji v prihodnosti. Te nadgradnje so tudi izjemno drage. Druga težava so subvencije, ki se bolj usmerjajo na solarno energijo in so zato za mikrohidroelektrarne nižje. Vseeno pa Valižani s podeželja mikrohidroelektrarne v lasti skupnosti vidijo kot dolgoročno in trajnostno naložbo v prihodnost.

Vir: ekoglobal.net