»Šlo je pravzaprav za povsem naraven tok dogajanj. V Sloveniji je trenutno na trgu deset ponudnikov električne energije, na trgu z zemeljskim plinom pa še več. Z gospodom Rudolfom Ogrincem sva zato hitro ugotovila, da veliko težje tekmujeva na trgu sama, kot pa bi tekmovala, če bi se združila. Na trgu s sodelovanjem lahko ponudiva veliko več in boljšo storitev svojim kupcem. Hkrati našim lastnikom dajemo večjo možnost in priložnost, saj gre za dolgoročno uspešnejše podjetje. Poudarjam tudi, da so marže v Sloveniji najnižje v Evropi, število konkurentov na prebivalca pa med najvišjimi. Združitev je zato način, da ostanemo na trgu kot uspešni in kot tisti, ki kupcem lahko ponudijo največ,« je povedal direktor podjetja ECE mag. Mitja Terče.

Prisotni po vsej Sloveniji

Podjetje ECE stremi k temu, da vsak njihov kupec dobi največ in najboljše. Z združitvijo bo na trgu nastopilo kot nacionalen dobavitelj elektrike, zemeljskega plina in biomase. Prisotno bo po vsej Sloveniji, tako s poslovalnicami kot tudi s storitvami in ljudmi. Še naprej bo razvijalo digitalne storitve, vendar v tem podjetju verjamejo tudi v oseben stik, ki ga z združitvijo širijo po vsej državi. Prihranke, ki jih bodo imeli zaradi racionalizacije stroškov, ki jo prinaša združitev, bodo v celoti vlagali v kakovostnejše storitve za kupce.

»Gospodinjstvom in malim podjetjem Gorenjske bomo dobavljali energijo iz obnovljivih virov, ki jo je Elektro Celje Energija svojim kupcem ponujalo že prej, brez doplačila. Dodana vrednost za Gorenjsko je tudi skupen račun, ki na enem mestu združuje različne energente in več merilnih mest, grafični prikaz pretekle porabe in grafični prikaz tega, kam gre denar pri plačevanju računa za energente. S tem podjetje ECE kaže svojo odgovornost do ljudi in okolja,« je poudaril mag. Mitja Terče, Rudolf Ogrinc, direktor Elektro Gorenjska Prodaja in bodoči prokurist ter pomočnik direktorja ECE, pa je dodal: »Za celjsko regijo združitev pomeni, da bodo s svojim dobaviteljem lahko komunicirali prek brezplačne telefonske številke, ki smo jo uvedli že v Elektru Gorenjska Prodaja. Novost je tudi spletna trgovina z energijsko varčnimi aparati in napravami z možnostjo plačila na obroke.«

Združitev izrednega pomena

Ob združitvi je tako za Elektro Celje Energija kot tudi za Elektro Gorenjska Prodaja pomembno, da se ohranijo vsa delovna mesta. »Odločila sva se za težjo pot, in sicer da z vsemi sodelavci ustvarimo več, zato odpuščanj ne bo. Intenzivno delamo tako pri organizaciji kot tudi na izobraževanju delavcev, da bomo skupaj močnejši,« pove Rudolf Ogrinc.

V podjetju ECE, kjer bodo imeli med kupci več kot 200.000 gospodinjstev in več kot 30.000 podjetij, se zavedajo odgovornosti, ki jo prinašajo tako velike številke. S 1. oktobrom oziroma po združitvi bodo besede o »boljših storitvah« v skupnem, združenem podjetju ECE začeli dokazovati tudi z dejanji.