Ob novi setvi so tla dobro pripravljena in tako so poleg dobrih pogojev za kalitev travnih semen ustvarjeni tudi ustrezni pogoji za optimalno kalitev plevelnih semen. Plevel ima zelo intenzivno rast v spomladanskem času, v poletnem času se ta rast deloma umiri, pojavi pa se izredno prodoren poletni plevel.

Nad plevel s puljenjem in grabljenjem

Med poletni plevel, ki je v tratah med najbolj pogostimi, spadajo krvava srakonja, muhvič in kostreba, ki za kalitev potrebujejo visoke temperature. Pojavljajo se redno vsako leto. Letošnje leto z visokimi temperaturami je bilo tem zelem zelo naklonjeno. To je enoletni plevel, ki čez zimo odmre, ostane pa lahko zelo veliko praznih mest, ki jih spomladi dosejemo. Ker ima močan koreninski sitem, je zelo odporen na sušo; njegova rast se ustavi kasneje kot rast okrasnih vrst trav. Razrašča se zelo pri tleh, zato ga tudi s košnjo zelo težko odstranimo. Priporočamo sicer puljenje ali grabljenje z železnimi grabljami. Ob tem izpulimo velike šope, saj ima gost koreninski sistem. Prazna mesta, ki ostanejo za njimi, je treba že jeseni dosejati, če želimo ohraniti lepo trato. Za zatiranje teh vrst plevela v Sloveniji ni registriranih fitofarmacevtskih sredstev.

Prazna mesta na novo posejemo

Pozno poletje in zgodnji jesenski čas sta zelo primerna za setev travnih mešanic in za dosejavanje praznih mest v poškodovanih tratah. V tem obdobju običajno ni več zelo visokih temperatur, založenost z vodo v tleh je zadovoljiva, rast plevela je majhna, zato je uspeh zagotovljen. Do zime se travne rastline že dobro zakoreninijo. Spomladi lahko začnejo rasti, izkoristijo talno zalogo vlage ter uspešno tekmujejo s plevelom, ki spomladi hitro raste. Dobra začetna rast travne bilke utrdi za stres v sušnem obdobju, ki se spomladi redno pojavi vsaj za določen čas.

Jesensko prezračevanje in peskanje

Jeseni lahko trato tudi prezračimo ali peskamo. Prezračevanje lahko opravimo strojno s prezračevalnikom, ročno z vilami ali s posebnimi natikači na nogah, ki imajo na podplatu kovinske bodice. Z vilami rahlo privzdignemo tla ali z natikači prehodimo trato. Tako obdelano trato lahko tudi prepeskamo. To pomeni, da čez trato potrosimo droben kremenčev pesek, ki izboljša strukturo tal. Rahlejša tla vsebujejo več zraka, ki ga korenine potrebujejo za rast. Gnojenje s kalijem v jesenskem času naredi travne rastline v trati bolj odporne na nizke temperature in sneg v zimskem času. Obilnemu gnojenju z dušikom jeseni se izogibamo; z dušikom pregnojena trata je nežnejša in bolj občutljiva na zimske razmere.

Vir: www.kalia.si