Navajanje na samostojnost

Po varnosti otrok v prometu se Slovenija sicer uvršča med varnejše evropske države. A po podatkih Agencije za varnost v prometu na naših cestah v povprečju na leto še vedno umre pet otrok in mladostnikov, starih do 18 let, okrog 60 pa jih je hudo poškodovanih. Najhuje so ogroženi kot potniki v osebnih avtih (več kot 50 odstotkov mrtvih in huje poškodovanih), potem pa kot pešci in kolesarji. Nekaj manj kot 70 odstotkov teh nesreč se zgodi znotraj naselij, k sreči pa v zadnjih letih hujših nezgod na šolskih poteh ni bilo.

Mimo kranjske OŠ Franceta Prešerna vodi prometna cesta, a ker se tam križa več poti, je po besedah ravnatelja Aleša Žitnika promet vendarle kar precej upočasnjen. Zdi se mu prav, da je v prvih šolskih dneh nadzor večji. »A otroke je tudi v prometu treba čim prej navaditi na samostojnost in odgovornost, da se ne bi potem vedno zanašali, da bodo že drugi poskrbeli za njihovo varnost. Seveda pa jih je treba tudi večkrat opomniti na nevarnosti in na to, kako reagirati,« je povedal Žitnik. Po njegovem mnenju se morajo šolniki pri tovrstni vzgoji osredotočati ne le na otroke, pač pa tudi na starše. »Zgledi vlečejo, zato imajo starši zelo pomembno vlogo,« je poudaril in pridal, da morajo včasih popravljati tudi kakšno starševsko napako. O prometu se v šoli pri različnih predmetih precej pogovarjajo. »Tudi kolesarski izpit jemljemo zelo resno. Izpitno vožnjo opravimo kar na cesti. S pridobitvijo izpita namreč otroci dobijo dovoljenje, da se lahko samostojno vključijo v promet,« je dejal ravnatelj. Njegove izkušnje s policijo so zelo dobre. »Rajonskega policista lahko pokličem kadar koli, vsak dan smo na zvezi. Tudi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je pri nas zelo dejaven in v njihovih akcijah aktivno sodelujemo,« je še povedal Žitnik.

Več vlaganja v preventivo

Tudi Natalija Halič Porzio, pomočnica ravnateljice na ljubljanski OŠ Ledina, je pohvalila sodelovanje s policijo. »Morda bi morala biti v prvih mesecih šolskega leta res še bolj prisotna, niti ni nujno, da prav vsak dan. A mislim, da bi bilo vendarle bolje čim več delati za preventivo, za ozaveščanje vseh o varnem ravnanju v prometu,« je povedala. Tudi v njihovi šoli temu namenjajo precej časa. »Od prvega do petega razreda so te vsebine vključene v različne predmete, v višjih razredih pa o tem govorimo na razrednih urah. Ko se odpravljamo na športni dan, se pogovorimo tudi o varnosti na poti, pa ob večjih preventivnih akcijah, kot je trenutno evropski teden mobilnosti,« nam je razložila Natalija Halič Porzio. Približno tretjino učencev v šolo, ki je prav v središču mesta, starši vozijo z avti, nekaj se jih pripelje s kolesom, pogosto v spremstvu staršev, nekateri z avtobusom. K sreči se v zadnjih letih pri šoli ni zgodila nobena nesreča, v kateri bi bil udeležen kateri od učencev.