Pot vas bo vodila od Župnišča svetega Jakoba mimo nekdanje Dekliške šole, sedaj Zavoda za usposabljanje Janeza Levca. Po stari Ljubljani se boste sprehodili do Prešernovega spomenika, se napotili do Slovenskega trga ter se ustavili ob Bambergovi, Krisperjevi in Hribarjevi hiši. Sprehod boste zaokrožili z ogledom zunanjosti nekdanjega Dekliškega liceja Mladika, kjer je danes sedež ministrstva za zunanje zadeve.

Dr. Peter Krečič, umetnostni zgodovinar in kritik, je znanstveno preučeval slovensko umetnost in posebej arhitekturo 19. in 20. stoletja ter umetnostno kritiko v času med vojnama. V sedemdesetih letih se je posvečal pretežno vprašanjem slovenske zgodovinske avantgarde v njenih evropskih okvirih, v osemdesetih in devetdesetih pa se je ukvarjal s preučevanjem življenja in dela arhitekta Jožeta Plečnika. Objavil je vrsto monografij in znanstvenih razprav z omenjenih področij.

Obvezne so prijave na elektronski naslov izobrazevanje@mao.si, vstopnina pa znaša 3 evre.