Terasasti bloki v Kosezah

Soseska terasastih stanovanj v Kosezah je bila uvrščena v izbor stotih nacionalno pomembnih arhitekturnih in urbanističnih del slovenske moderne 20. stoletja v izboru slovenske kulturne dediščine.

Naselje koseških blokov je različica zmagovalnega natečajnega predloga za območje Šišenske soseske 9 in 10. Stanovanjski blok je terasast, oblikovan kot “vzpetina” in se proti vrhu zoži. Vsako stanovanje ima zunanji prostor - teraso v nadstropnih oziroma atrij v pritličnih stanovanjih. Med vzporednimi vrstami blokov so zeleni pasovi in pešpoti, ki vodijo do vhodov. Promet je postavljen na rob naselja; parkirišča so v kletni etaži in ob robnih ulicah. Bistvena kvaliteta naselja je osrednji zeleni pas brez prometa.

Fabianijeva pot v službo

Arhitekt Maks Fabiani je bil v desetletju pred drugo svetovno vojno župan Štanjela, zato je bil zanj sprehod iz domačega Kobdilja od Štanjela, danes imenovan Fabianijeva pot, pravzaprav pot v službo. Fabiani je v teh letih v Štanjelu in okolici projektiral številne posege. Nekateri od teh so spremenili podobo naselja, številni manjši pa govorijo o tem, da je razmišljal o manjših ureditvah, ki pripomorejo k izboljšanju človekovega okolja.

Grad Štanjel je Fabiani obnovil in v njem uredil center naselja z občinskimi uradi, šolo, vrtcem, ambulanto in kinom. Na severovzhodnem delu naselja je iz niza kmečkih hiš oblikoval vilo Ferrari z vrtom – nadgradnjo naselja tako v vsebinskem kot tudi v oblikovnem smislu. Fabianijeva pot iz Štanjela vodi najprej na pokopališče pri sv. Gregorju, kjer imajo Fabianijevi družinsko grobnico, in potem v Kobdilj, kjer je mogočno družinsko posestvo z večstoletno murvo.

Ogled številnih znamenitosti

Ogled bosta vodili arhitektka Ana Grk in umetnostna zgodovinarka Tina Jazbec, ki sta avtorici publikacije Maks Fabiani: vodnik po arhitekturi v Sloveniji in Italiji ter besedila za zgibanko Fabianijeva Ljubljana. Sprehod, ki bo okvirno trajal tri ure, bo zajemal: grad Štanjel (ogled razstave o Maksu Fabianiju), naselje Štanjel, Ferrarijev vrt, pokopališče pri sv. Gregorju, Kobdilj, Fabianijevo domačijo, vojaško pokopališče in Zadružni dom (Dopolavoro).

Za oba ogleda so obvezne prijave na elektronski naslov izobrazevanje@mao.si, saj je število udeležencev omejeno. Prispevek za ogled soseske Koseze znaša 3 evre, za ogled Fabianijeve poti pa bodo v primeru večjega števila interesentov organizirali prevoz. Cena ogleda bo zato znana naknadno.