Problem: ni konkretno merljivega cilja

Problem je, da direktorji in menedžerji ne vedo, kako naj bi vodili, da bi dosegli želene rezultate. Če nekdo ne dosega dovolj dobrih rezultatov pri vodenju, potem bi moral najprej vedeti, kakšne rezultate bi moral doseči. Ker v podjetju tega nihče v resnici ne meri, nima jasne slike, kakšno vodenje je potrebno oziroma kaj se od njega pričakuje. Nujno je torej skupno razumevanje, kakšno vodenje in menedžersko vedenje naj bi se v podjetju vzpostavilo. Šele nato je mogoče najti ustrezne poti do tja. Kakšno naj bo torej menedžersko vedenje in vodenje, mora biti jasno tudi podrejenim v oddelkih in timih, ki vsak dan izvršujejo delovne naloge, procese, projekte, so na sestankih in delegirajo. Menedžment ni rezerviran samo za menedžerje, ampak je za vse zaposlene. Menedžersko vedenje je del vedenja v podjetju, ki oblikuje tako klimo kot kulturo podjetja in vpliva na način vodenja vseh zaposlenih. 

Podjetja ne postavijo vedno organizacijske kulture na pomembno mesto. Menedžerji vedo, da je sicer izredno pomembna za uspešnost podjetja. Toda v podjetjih je v primerjavi s pomembnostjo delovanja drugih procesov pogosto pomembna le toliko, kot je časa ob koncu leta za prijazne besede zaposlenim.

Menedžerji še najpogosteje občutijo nezavzetost zaposlenih in njihovo nepredanost, kar poskušajo argumentirati kot neučinkovito vodenje ali celo kot neprimerno vedenje »nekaterih tečnežev« v njihovem podjetju. V majhnih podjetjih je povezanost ali nepovezanost zaposlenih in posledično učinek na stranke in s tem na prihodek podjetja tako viden in neposreden, da smo takoj pozorni. Podobno je tudi v velikih podjetjih s tisoč zaposlenimi, kjerr so lahko procesi dodatno utrjeni s tradicijo »tako pač delamo že dolgo«.

V resnici je neustrezno vodenje le izkaz, da v podjetju menedžerji niso dosegli konsenza o najpomembnejših stvareh njihovega delovanja: kdo so in kaj hočejo. Osnovne vrednote, ki naj bi oblikovale njihovo kulturo, so bistvene za odgovor na vprašanje: »Kdo in kaj smo v našem podjetju«. Odgovor na vprašanje, kaj hočemo, bo dala strategija podjetja: kako hočemo z vsemi oddelki priti do poslovnih rezultatov, ciljev, vizije v skupni prihodnosti. Ena od teh strategij mora biti tudi, kako razvijati menedžersko vedenje vseh zaposlenih na delovnih mestih, da ne bodo samo odlični strokovnjaki, ampak tudi odlični vodje pri doseganju svojih poslovnih ciljev. 

Delegirajte odločanje in zahtevajte menedžment 

Zdi se, da direktorji in menedžerji v podjetjih nimajo dovolj časa, da bi se ukvarjali z nečim, kar je očem skrito. Organizacijska kultura ni vidna, ker ni dovolj eksplicitna. Vidna postane, ko je vedenje zaposlenih dovolj nesprejemljivo, da nekdo reče »To ni dovolj dobro.«. Vidna postane tudi takrat, ko je vedenje zaposlenih tako dobro, da podjetje ali tim poka po šivih zaradi tolikšne pozitivne energije in vznesenosti. Še najpogosteje je vedenje zaposlenih le mlačna voda, ki je posledica prijateljstva, tradicije in udobja v podjetju.

V praksi lahko to spremenite najprej z lastnim odličnim menedžerskim vedenjem, da ste dober zgled ostalim v podjetju. Nato morate ljudi izobraževati in sodelavcem dajati priložnosti, da lahko izberete tiste, ki imajo dobre človeške spretnosti poleg potrebnih strokovnih znanj. Če želijo menedžerji doseči organizacijsko kulturo, ki ustvarja zavzetost in predanost zaposlenih, morajo vlagati čas v oblikovanje konsenza o skupnih vrednotah, ki bodo ustvarjale klimo in vodenje v podjetju. Ni dovolj reči, »Nimamo časa, ker imam toliko drugih pomembnih stvari in mora vodenje počakati.«. Delegirajte dnevno odločanje o poslovanju drugim timom in si pridobite čas za začetek reševanja vedenja vaših menedžerjev in zaposlenih, da bodo vzpostavili zaupanje in predanost.

Odločite se o osnovnih pravilih in principih za delovanje vaših zaposlenih in timov ter ustvarite konsenz glede vrednot vaše organizacijske kulture. Vsaka posebna vrednota je majhna kultura vedenja zaposlenih. Med njimi boste našli tudi menedžersko vedenje, s katerim se morajo strinjati vsi, vodje in menedžerji v oddelkih, kaj menedžersko vedenje je, kakšni bodo vaši zahtevani standardi za nekoga, ki dobi ime vodja ali menedžer. V nasprotnem primeru si bodo ime vodja oddelka ali menedžer napisali samo na poslovno vizitko. Zakaj ne bi bili vodje in menedžerji oddelkov namesto tega resnični zgled vodenja in menedžerskega vedenja za vse zaposlene?