Teva je ob objavi prevzema Allergana tudi umaknila ponudbo za prevzem ameriškega farmacevta Mylan, ki se je prevzema branil z vsemi štirimi. Ambiciozne načrte uprave Teve so investitorji nagradili, saj je tečaj delnic Teve na ameriški borzi po objavi prevzema zrastel za dobrih 16 odstotkov, tečaj delnic Maylana pa je upadel za 14,5 odstotka. Postavlja se vprašanje, zakaj je izraelsko podjetje tako agresivno pri prevzemanju generičnih tekmecev. Teva bo s prevzemom postala eno od desetih največjih farmacevtskih podjetij na svetu (največje generično podjetje je bilo že pred prevzemom), zelo si bo okrepila portfelj zdravil (dodatno bo pridobila 320 vlog za odobritev zdravil), ki ga nujno potrebuje ob povečani konkurenci za njihovo najdonosnejše zdravilo coxaprone (multipla skleroza), pridobila bo nove prodajne in nakupne poti. Finančno bo prevzem prinesel približno 1,4 milijarde letnih sinergij, v letu 2016 naj bi se dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo zaradi prevzema Allergana povišal za 2,7 milijarde dolarjev in prodaja se bo povečala na vsaj 26 milijard dolarjev. Pri vrednotenjih podjetij se pogosto uporablja izbrane relativne kazalnike, ki so v primeru prevzema Allergana zelo visoki. Kazalnik, kjer vrednost podjetja delimo s prodajo, ima vrednost 6,6, kazalnik, kjer vrednost podjetja delimo z dobičkom pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo, pa ima vrednost 15. Samo za primerjavo: slovensko farmacevtsko podjetje Krka Novo mesto ima vrednost prvega kazalnika pod vrednostjo 2 in drugega pod vrednostjo 6. Izraelska Teva si je že v preteklosti izbrala model rasti s prevzemi, med drugim je prevzela tudi hrvaško farmacevtsko podjetje Pliva.

Tržna kapitalizacija podjetja Teva se je od začetka leta 2010 do danes povišala za 57 odstotkov, na 57,7 milijarde dolarjev, prodaja se je v tem obdobju, ne da bi upoštevali prevzem Allergana, povečala za 60 odstotkov in delnica podjetja Teva je v tem obdobju zrasla za dobrih 24 odstotkov, vse v ameriški dolarjih. Na drugi stani je podjetje Krka Novo mesto izbralo organsko rast podjetja. Od začetka leta 2010 do danes se je tržna kapitalizacija Krke Novo mesto znižala za 8,4 odstotka, na 2,14 milijarde evrov, prodaja se je v tem obdobju povečala za 32 odstotkov (napoved uprave za leto 2015) in delnica podjetja je ostala na istih nivojih. S stališča investitorja in poslovnega modela rasti je bil nakup delnic podjetja Teva veliko donosnejša izbira kot pa investicija v delnice podjetja Krka Novo mesto.