Število stanovanj, ki so jih razdelili bodočim najemnikom, so medtem v skladu povišali na 424, od tega jih je velika večina namenjenih socialno najšibkejšim. Na tako imenovani listi A brez lastne udeležbe (10 odstotkov točkovane vrednosti stanovanja) in varščine v višini treh najemnin so razdelili 284 stanovanj, od tega 216 stanovanj družinam, 38 stanovanj samskim osebam, 24 stanovanj bodo dobili invalidi in 6 stanovanj gluhi in slepi. Precej manj stroga merila so morali izpolniti prosilci na listi B, ki pa morajo plačati varščino in ob najemu lastno udeležbo. Na listi B so razdelili »le« 140 stanovanj, od tega 117 stanovanj družinam.

Nadzorni svet občinskega stanovanjskega sklada je včeraj odobril prodajo nepremičnine na Dalmatinovi ulici 7 in rekonstrukcijo stavbe Ob Ljubljanici 42, kjer bi lahko uredili 10 neprofitnih najemnih stanovanj. Nadzorniki so soglašali tudi z odpisom skoraj 52.000 evrov neplačanih najemnim, ki jih nikakor ne morejo izterjati. pp

SEZNAM UPRAVIČENCEV DO NEPROFITNEGA NAJEMNEGA STANOVANJA