Dve uri kasneje se je oglasila sirena na glavnem kolodvoru, na gradu je zaplapolala velika zastava. Ljubljanska brigada je na Magistratu izobesila slovensko zastavo in s tem oznanila osvoboditev mesta in konec štiriletne okupacije. Partizani so korakali v mesto, ljudje so osvoboditelje z navdušenjem pozdravljali, kar kaže tudi izbor tukaj objavljenih fotografij, ki jih hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije. V muzeju so v četrtek odprli tudi posebno razstavo, kjer posnetki izpred sedemdesetih let oživijo kot 3D-podobe.

V galeriji fotografij so objavljeni posnetki, ki nam jih je odstopil Muzej novejše zgodovine Slovenije. Posneli so jih partizanski fotoreporterji, ki so v Ljubljano vstopili z enotami osvoboditeljev. V začetku vojne fotografiranje na terenu v partizanskih enotah še ni bila organizirana dejavnost, fotografije pa so takrat ustvarjali predvsem vodilni v partizanskih enotah. Fotografija je večji razmah doživela po kapitulaciji Italije, ko je v partizane odšlo več poklicnih fotografov (tudi akademski slikar Božidar Jakac). Največ fotografij, ki imajo danes izreden zgodovinski pomen, pa so ohranili s pomočjo vojaške foto sekcije pri glavnem štabu Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredih Slovenije (NOV in POS). Njena naloga je bila fotografiranje dogajanja v vojski, foto sekcija pri Odseku za informacije in propagando SNOS pa je skrbela za dokumentacijo dogajanja v zaledju. Zapuščina teh dveh sekcij šteje približno 150.000 negativov in 15.000 posnetkov na steklenih ploščah, kar je eden najbolj obsežnih foto-arhivov dogodkov iz časa druge svetovne vojne.