V avgustu 2013 je v bloku na Ulici Gustla Štravsa 1 na Jesenicah začela delovati toplotna črpalka, ki ogreva sanitarno vodo za 23 stanovanj s skupaj 55 stanovalci. To je prvi blok na Jesenicah in eden prvih na Gorenjskem, ki je prešel na tovrsten način ogrevanja sanitarne vode. Kot je dejal novi hišnik bloka Branislav Zajović, ki si je celoten projekt zamislil in ga ob soglasju vseh stanovalcev tudi izpeljal, računajo, da se bodo stroški s tem zmanjšali kar za štirikrat. Naložba se jim bo tako povrnila v vsega dveh letih.

Visoki stroški daljinskega ogrevanja

Če so pred odklopom z daljinskega ogrevanja stanovalci za ogrevanje sanitarne vode plačevali približno 9000 evrov letno (seštevek stroškov vseh stanovalcev skupaj), plačujejo sedaj le še približno 2000 evrov. Povedano drugače: če je doslej starejši par za ogrevanje sanitarne vode vsak mesec plačeval približno štirideset evrov, plačuje po novem manj kot deset evrov.

Branislav Zajović, po izobrazbi inženir mehatronike, je po prevzemu hišniških nalog začel razmišljati o uvedbi cenejšega in do okolju bolj prijaznega načina ogrevanja sanitarne vode. »Obiskal sem različne sejme in se seznanil z različnimi sistemi ogrevanja, kot najbolj smiselna pa se je pokazala namestitev toplotne črpalke voda-zrak, ki deluje samostojno,« pravi Zajović, ki se je moral nato lotiti tudi zahtevne naloge – prepričati stanovalce bloka o prednostnih nove tehnologije. To mu je uspelo, četudi je večina starejših in jim je bila nova tehnologija nepoznana. Prav tako je moral pridobiti tudi soglasje dobavitelja toplote preko daljinskega ogrevanja za odklop od sistema.

Izbira prave toplotne črpalke

Zajovića, ki je vodil investicijo, pa je čakala še druga težavna naloga – izbrati ustrezno napravo in izvajalca. Na osnovi karakteristik in referenc je bila izbrana toplotna črpalka Thermia Atec, vgradilo pa jo je podjetje Atlas iz Vojnika, ki je vsa gradbena dela izpeljalo v samo treh dneh. Toplotna črpalka z močjo 16 kW je nameščena pred blok, v strojnico pa so namesto dotrajanega grelnika namestili dva nova visoko učinkovita grelnika s prostornino po 800 litrov, ki sta namenjena skupni rabi za vsa stanovanja. Sistem je tako zmogljiv, da tudi če bi se hkrati prhalo vseh 55 stanovalcev bloka, tople vode s temperaturo 55 stopinj Celzija ne bi zmanjkalo. V podporo ogrevanju ima grelnik tudi dodatno varovalo, električni grelec, ki dogreva vodo v primeru velike trenutne porabe ali vzdrževalnih del na toplotni črpalki, a v letu in pol od vzpostavitve sistema uporaba tega grelca skorajda ni bila potrebna.

Izvajalec je v sistem vgradil nekaj komponent, ki omogočajo boljši pregled nad delovanjem toplotne črpalke in učinkovitostjo priprave tople vode. Stanovalcem je poleg tega omogočil tudi brezplačni daljinski nadzor sistema Thermia Online, tako da lahko upravljalec v vsakem trenutku preveri, ali sistem deluje pravilno, kakšna je temperatura vode v grelnikih, koliko ur dnevno toplotna črpalka deluje in podobno. Prek daljinskega nadzora tudi serviser dostopa do vseh parametrov in nastavitev v toplotni črpalki, kar še izboljša odzivnost servisa, ki je v sistemu ogrevanja sanitarne vode v bloku ključnega pomena.

Energijska učinkovitost

Delovanje sistema spremljamo z vidika porabljene in proizvedene energije s pomočjo električnega števca in kalorimetra ter prek daljinskega nadzora Thermia Online. V letu in pol delovanja je toplotna črpalka pridelala 103.642 kWh toplote in porabila 35.862 kWh elektrike, kar pomeni, da je letno grelno število sistema 2,9. Ob upoštevanju, da toplotna črpalka ogreva vodo s 45 na 55 stopinj Celzija in več, da stalno deluje v visoko-temperaturnem režimu in da sta v obdobje vključeni dve zimi in eno poletje, je doseženo letno grelno število zelo visoko.

Yasin Jodeh

www.thermia.si, info@thermia.si