Na trgu ogrevalnih sistemov so se toplotne črpalke najprej pojavile v sistemih voda-voda (iz vrtine ali podpovršinskega kolektorja) ter globinskih sond in šele nato v sistemih zrak-voda. Črpalke, ki črpajo vodo iz podtalnice, so še vedno med najbolj zanimivimi, saj ima ta medij, voda pod površino, stalno relativno visoko temperaturo. Slabost pa je, da podtalnica ne sme biti pregloboko. Kar se tiče enostavnosti vgradnje in uporabe pa zagotovo vodijo toplotne črpalke v sistemih zrak-voda, ki danes močno prevladujejo med vsemi vgrajenimi toplotnimi črpalkami.

Tokrat smo preverili pogled dveh v Sloveniji bolj prepoznavnih proizvajalcev oziroma prodajalcev toplotnih črpalk, in sicer podjetja Termotehnika iz Braslovč, ki izdeluje svoje toplotne črpalke pod blagovno znamko Kronoterm, in podjetja Atlas Trading iz Vojnika, zastopnika toplotne črpalke znamke Thermia. Njim ter nekaterim drugim prodajalcem toplotnih črpalk smo zastavili enaka vprašanja. V podjetju Termo-tehnika je odgovarjal Davor Zaveršnik, mag. log., naš sogovornik iz podjetja Atlas Trading pa je bil direktor Yasin Jodeh. Odgovori so si zelo podobni, iz njih pa je se zelo nazorno kažeta pristop in vizija vodilnih proizvajalcev in prodajalcev toplotnih črpalk.

Kronoterm

Kako naj se kupec znajde v bogati ponudbi in izbere najprimernejšega ponudnika?

Nakup toplotne črpalke, še posebno ogrevalne toplotne črpalke, ne sme biti hiter, saj lahko laika številke in podatki zmedejo ali zavedejo. Najprej je treba izbrati potreben tip toplotne črpalke, nato pa naj se poišče ponudnika. Pri ponudnikih je treba preveriti njihove reference, poslovanje v preteklosti ter rezultate, ki jih dosegajo njihove toplotne črpalke na testih. Pri izbiri ponudnika sta pomembna tudi lasten razvoj toplotnih črpalk ter doseganje dobrih rezultatov na tujih akreditiranih ustanovah. Pomembno je, da ponudnik omogoča brezplačno svetovanje in ogled ter da ima poprodajno storitev, to je lastno skupino ljudi, ki skrbi za zadovoljstvo kupcev. Ko se primerjajo rezultati, pri določenih kupcih je na primer še posebno pomemben količnik COP (količnik označuje končno zmogljivost ogrevanja in moč, ki je je za to potrebna – razmerje med vloženo močjo in močjo gretja. Višji faktor prikazuje višjo učinkovitost oziroma zmogljivost gretja. Primer: COP = 4,0 pomeni, da za 1 kWh porabljene energije dobimo 4 kWh ogrevalne energije, op. p.), je nujno izvedeti, po katerem standardu in pod katerimi pogoji je bil ta količnik izmerjen. Le tako lahko primerjamo rezultate različnih toplotnih črpalk med seboj. Najnovejši standard, ki ga je treba preverjati, je EN 16147:2011. Ena izmed prednosti je tudi, če ponudnik pri svojih modelih toplotnih črpalk serijsko ponuja možnost oddaljenega nadzora toplotne črpalke, kar povečuje udobje in prihranke.

Slabost toplotnih črpal je morda nekoliko višja cena in daljša amortizacija. Kako bosta njihov razvoj in večja ponudba vplivala na ceno?

Ko gre za novogradnjo, razlika v ceni sploh ni velika in se dodatna naložba zelo hitro pokrije z letnimi prihranki v primerjavi z drugimi viri ogrevanja. Tudi razvoj toplotnih črpalk vpliva na ceno, saj je možno z novimi rešitvami zniževati tudi ceno toplotnih črpalk. Na ceno vpliva tudi večja ponudba, vendar se tudi na podlagi cene lahko loči pleve od zrnja, saj mora biti kakovostna toplotna črpalka, ki ponuja preverjeno velike prihranke in udobje doma, narejena iz kakovostnih materialov in komponent evropskega porekla, kar pa oblikuje tudi njeno višjo ceno.

Katere so prednosti vašega podjetja oziroma črpalk, ki jih prodajate?

Termo-tehnika je vodilni slovenski proizvajalec toplotnih črpalk. Kakovost naših toplotnih črpalk potrjujejo standard kakovosti ISO 9001:2008 in rezultati švicarskega inštituta za toplotne črpalke WPZ, kjer smo imeli v letih 2012 in 2014 izmerjeno najboljšo toplotno črpalko v Evropi (med testiranimi). Naši kakovosti zaupajo tudi tuji kupci, saj prodajo širimo v Italijo, Avstrijo, Nemčijo in na Hrvaško. Naša velika prednost sta lasten razvojni tim in laboratorij za testiranje toplotnih črpalk. Kupcev, ki že imajo toplotno črpalko Kronoterm, je bilo v 25 letih več kot 50.000 in njihovo število konstantno narašča. Tudi razvoj lastne aplikacije za oddaljen nadzor toplotne črpalke, ki je bila izjemno dobro sprejeta med kupci ter požela veliko zanimanja v tujini, je prednost Termo-tehnike.

Kakšno je priporočeno vzdrževanje toplotne črpalke in kako imate to urejeno vi?

Vzdrževanje toplotne črpalke je odvisno od okolja, v katerem je toplotna črpalka. Priporočljiv je servis oziroma pregled na dve leti, saj se v tem času lahko zaradi nečistoč na medijih že začne zmanjševati njena učinkovitost. Preventivne preglede, ob katerih se toplotna črpalka strokovno tovarniško pregleda in optimalno nastavi glede na potrebe stranke, opravljajo naši serviserji. Na dve leti je potreben tudi pregled magnezijeve anode v bojlerju sanitarne toplotne črpalke, da ne pride do poškodb zaradi slabe vode. Pri Termo-tehniki se lahko stranka na preventivni vzdrževalni pregled naroči z obrazcem, ki ga dobi na spletni strani, ali pa pokliče in se dogovori za termin.

Atlas trading

Kako naj se kupec znajde v bogati ponudbi in izbere najprimernejšega ponudnika?

Ponudba toplotnih črpalk se v grobem deli na nižji cenovni razred, v katerem najdemo večinoma azijske proizvajalce, ter višji razred, kjer so proizvajalci iz zahodne in severne Evrope. Kupec bi se najprej moral odločiti, koliko je pripravljen investirati. V splošnem velja, da so stroški dražjih sistemov manjši kot stroški cenejših sistemih, in sicer na račun življenjske dobe, letnih stroškov obratovanja in stroškov vzdrževanja in pregledov. Cenejše, tako imenovane klima ali split toplotne črpalke je po uredbi o hladilnih F-plinih treba voditi v evidenci ARSO in zanje vsako leto opraviti preizkus tesnosti, ki stane 200 evrov. Že če samo ta strošek prištejemo k porabi energije, se izračun investicije popolnoma spremeni. Pri dražjih, kompaktnih toplotnih črpalkah zahteve po tovrstnih pregledih ni.

Slabost toplotne črpalke je morda nekoliko višja cena in daljša amortizacija. Kako bosta njihov razvoj in večja ponudba vplivala na ceno?

Amortizacija je odvisna od pričakovane življenjske dobe. Pri toplotnih črpalkah velja, da lahko za 20 odstotkov višjo investicijo vgradimo bistveno bolj kakovostno napravo, ki bo delovala vsaj dvakrat dlje od nekoliko cenejšega izdelka. Razvoj tehnologije bistvenih sprememb ne prinaša. Cenejši sistemi ostajajo v podobnih cenovnih okvirih, zaradi nedavne rasti vrednosti ameriškega dolarja lahko pričakujemo celo rahel dvig cen ali pa padec kakovosti, saj cenejše naprave prihajajo iz Azije, kjer je valuta trgovanja dolar. Dražji, v Evropi izdelani sistemi se prav tako ne morejo poceniti, saj evropska zakonodaja predpisuje vse višje kriterije učinkovitosti in od proizvajalcev zahteva konstanten razvoj ter iskanje novih, boljših komponent in tehnologij. Poudaril bi, da pri napravah evropske izdelave kupci dobijo vedno več za svoj denar, pri azijskih napravah pa vse manj.

Katere so prednosti vašega podjetja oziroma črpalk, ki jih prodajate?

Glavne prednosti toplotnih črpalk Thermia so zanesljivost, učinkovitost in uporaba najsodobnejših tehnologij. Izdelane so namreč na Švedskem, predvsem za skandinavske trge in trge zahodne Evrope, kjer so zahteve zelo visoke tako z vidika podnebnih razmer kot pričakovanj kupcev. Proizvajalec, tovarna Thermia, izdeluje toplotne črpalke že štirideset let, letos pa teče deseto leto, odkar je v lasti giganta Danfoss, ki je ob prevzemu v tej branži sprožil tehnološko revolucijo.

Vsak sistem je individualno načrtovan na osnovi potreb kupca in zahtev objekta, vgradnja je nadzorovana, zagon vsakega sistema pa opravi naš serviser, kar zagotovi večjo varnost za kupca. Večina dobaviteljev namreč zagon prepusti monterju, ki je sistem prodal in izvajal inštalacijo, kar postavi kupca v neugoden položaj in odvisnost od znanja, izkušenj in volje izbranega monterja. Kupec pri nas zato dobi po meri načrtovan sistem, na katerega se lahko zanese, da mu bo dolga leta prinašal velike prihranke energije in zahteval zelo malo vzdrževanja, v mnogih primerih pa sploh ne. Zagotovimo mu tudi petletno garancijo na sistem in smo mu na voljo s svojo kakovostno servisno ekipo.

Kakšno je priporočeno vzdrževanje toplotnih črpalk in kako imate to urejeno vi? Ali vzdrževalec lahko pogleda tudi sistem razvoda tople vode?

Vzdrževanje naših toplotnih črpalk ni nujno potrebno, od naših kupcev ga ne zahtevamo in ni pogoj za petletno garancijo. Vse naše naprave spadajo pod kriterij uredbe o hladilnih F-plinih, ne zahtevajo vpisa v register ARSO in zanje ni predpisan redni letni preizkus tesnosti. Seveda pa uporabnikom priporočamo občasne neobvezne preglede sistema. Pri tem pregledamo sistem kot celoto, se pogovorimo o zadovoljstvu in predlagamo nastavitve za optimalno delovanje. Tako lažje sledimo uporabniku. To pa je zadnja leta še veliko lažje, saj so vsi novi in večina obstoječih sistemov povezani v sistem daljinskega nadzora v oblaku Thermia Online, ki nam poleg odličnega vpogleda v delovanje omogoča daljinsko diagnostiko na najvišji ravni. Brezplačno storitev štejemo kot dodano vrednost, ki nam olajša vsakodnevno delo, kupcu pa zagotovi še boljšo odzivnost naše tehnične službe in dostop do sistema preko telefona ali računalnika.