Po nekaj letih negotovosti in zadreg stanovalcev, šolarjev, zaposlenih in obiskovalcev javnih in drugih objektov, kjer so se ogrevali s toploto iz več kot tri desetletja starega in zaradi slabe izolacije dokaj potratnega Svilanitovega toplovodnega omrežja, to zimo ni bilo težav. Za nameček uporabnikov ni skrbelo niti vprašanje, kako bo z ogrevanjem v prihodnjih letih. Zastareli toplovodni sistem je namreč lansko poletje odkupila družba Petrol in že prvo kurilno sezono izpolnila obljubo, da bo odjemalcem 15 let zagotavljala kakovostno in cenovno ugodno toploto.

Na občini Kamnik so povedali, da so lani izdali soglasje za distribucijo toplote obema družbama, ki sta zaprosili za izvajanje te dejavnosti; Svilanit in Petrol pa sta se potem sama dogovorila, da bo Petrol odkupil Svilanitovo kotlovnico in toplovodno omrežje. Kupoprodajno pogodbo sta družbi sklenili julija lani.

Petrol je po odkupu kotlovnice in omrežja takoj začel sklepati z odjemalci nove pogodbe o dobavi toplote za naslednjih 15 let po približno 20 odstotkov nižji ceni od dotedanje. »Odjemalci nimajo več stroškov ne z investicijo ne obratovanjem lokalnih kotlovnic,« poudarja še drugo prednost Jurij Gerbec iz Petrola. Dodaja, da so pogodbe obnovili z osnovnima šolama Toma Brejca in Frana Albrehta s športno dvorano, z zdravstvenim domom dr. Julija Polca, vrtcem Antona Medveda in obema že prej priključenima poslovno-stanovanjskima objektoma Šutna 37 in Novi trg 26 a. Na novo pa so jeseni priključili še dva poslovna objekta, in sicer objekt na Ljubljanski cesti 1, v katerem so prostori ZZZS, Matična knjižnica Kamnik in Glasbena šola Kamnik, ter Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik ter tovarni Eta in Svilanit. Se pa že dogovarjajo za nadaljnjo širitev tudi z novimi odjemalci, je še razložil Gerbec.

V sklopu druge etape investicijsko-vzdrževalnih del bodo poleti sanirali še nekatere dotrajane dele toplovodnega omrežja, kar jim bo zagotovilo večjo zanesljivost, izboljšanje hidravličnih razmer in zmanjšalo toplotne izgube, kar bo dodatno ugodno vplivalo tudi na stroške in ceno toplotne energije.

Na kamniški občini so razložili še, da so lani podelili koncesijo za sistem daljinskega ogrevanja v Šmartnem v Tuhinju, a zaradi premajhnega zanimanja lastnikov objektov, predvidenih za priklop na sistem, naložbe niso izvedli.