Posebnosti sanacij

Pri starejših objektih moramo upoštevati vsa pravila stroke in se prilagajati dani situaciji. Upoštevati moramo tudi zakonodajo, požarni zakon in tehnične smernice. Ključna je tudi izbira ustrezno usposobljenega izvajalca – fasaderja.

Stare fasadne površine so včasih poškodovane, konstrukcijsko imajo skoraj brez izjeme vrsto toplotnih mostov, stene so pozimi hladne in vsaj lokalno plesnive. V prvi vrsti se je zato sanacije treba lotiti celovito. Prvi korak je priprava zidne površine, ki mora biti pred vgradnjo toplotne izolacije čista in trdnostno ustrezna. Sledi bistveni del – vgradnja visoko učinkovite toplotne izolacije, ki starih zidov difuzijsko ne zapira, torej mora biti paroprepustna. V smislu trajnostne izvedbe in požarne varnosti naj bo izolacijski material negorljiv, kar hkrati zagotavlja tudi varnost, vse skupaj pa udobje bivanja.

Izolacijska rešitev

Toplotnoizolacijske plošče Knauf Insulation FKD-S so izbira za vse vrste stavb in kot sestavni del fasade ustvarjajo ugodno bivalno klimo ter bistveno zmanjšajo porabo energije v objektu. Plošče so priročne za delo ter se vgrajujejo po principu lepljenja in dodatnega mehanskega pritrjevanja, kar je pri sanacijah obvezno.

– Njihova toplotna prevodnost je nizka (0,035 W/m

2

K),

- razpon debelin je od 60 do 240 milimetrov,

razred gorljivosti je A1 (popolnoma negorljiv gradbeni material),

- kamena mineralna volna je paroprepustna,

- trajno dimenzijsko stabilen material,

- odporen na mikroorganizme.

Plošče FKD-S

Kakovostno izvedena fasada na kameni mineralni volni je tako kompakten in trajen sistemski izdelek. Poudarjamo nujnost izbire sistemskih fasadnih materialov (gradbena lepila, pritrdila, armirni materiali in zaključni sloji). Plošče Knauf Insulation FKD-S so kompatibilne z vsemi certificiranimi fasadnimi sistemi na slovenskem trgu.

S sanacijo fasade ne rešujemo samo problema energijske učinkovitosti, pač pa tudi konstrukcijske, sociološke in okoljske probleme. Objekt s kakovostno sanirano fasado bo tako trajnostno zadovoljiv, pri čemer se je treba zavedati neugodne bivalne klime, onesnaževanja okolja in odvisnosti od energijskih virov, ki so značilnosti starejših, energijsko potratnih objektov. Z novim, kakovostnim toplotnim in protipožarnim izolacijskim fasadnim sistemom tudi globalno doprinesemo košček nujno potrebnega za prihodnost.

Tudi novogradnje oblecimo kakovostno

Če smo pri prenovah s tehničnimi rešitvami pri vgradnji izolacijskih materialov vsaj delno omejeni, imamo pri načrtovanju novih objektov bistveno več možnosti za pravilne in popolne rešitve. Danes nam je omogočeno enostavno izpolnjevanje zahtev novega pravilnika o energijski učinkovitosti v stavbah, celo preseganje teh zahtev v nizkoenergijsko in pasivno načrtovanje. Brez težav namreč vgrajujemo tudi fasadne izolacije debeline preko 20 centimetrov. Posebno pozornost pri vgradnji pa je vedno treba posvetiti izvedbi detajlov in izbiri certificiranega fasadnega sistema.

Poleg kakovostne izvedbe detajlov moramo pri novogradnjah ob izbiri sistema upoštevati tudi paroprepustnost, požarno varnost in trajnostni vidik uporabljenih materialov, pri čemer je izolacija vsebinsko najpomembnejši del sistema. Izberimo rešitev, ki nam bo prinašala dolgoročno zadovoljstvo, minimalno vzdrževanje in varnost.

Toplotno- in požarnoizolacijske lamele Knauf Insulation FKL so še vedno idealna izbira za večino novogradenj. V primeru kakovostnih zidnih površin je njihova vgradnja s celopovršinskim lepljenjem relativno enostavna in predstavlja najbolj kompaktno izvedbo v segmentu visoko učinkovitih fasadnih izolacij. Razpon debelin je teoretično neomejen, v praksi pa jih vgrajujemo do debeline 300 milimetrov. Druga možnost izbire kakovostnega izolacijskega materiala so že predstavljene plošče Knauf Insulation FKD-S ali FKD-N C1. Kot vsi naši izdelki iz mineralne volne za gradbeništvo so tudi fasadne lamele in fasadne plošče razreda gorljivosti A1 (popolnoma negorljiv gradbeni material) in skupaj z drugimi fasadnimi materiali zagotavljajo največjo možno požarno varnost. Kakovostno izveden sistem fasade na kameni mineralni volni je torej trajen izdelek.

Zakaj kamena volna

V prvi vrsti gre za materiale z zelo nizko toplotno prevodnostjo, zato je učinek fasadnega sistema bistveno zmanjšana toplotna prevodnost zunanjih sten. Poleg tega ima kamena volna še celo vrsto prednosti, ki objektu prinesejo dodano vrednost. Kamena mineralna volna je namreč naraven, paroprepusten, trajno dimenzijsko stabilen material, ki je kot tak odporen na mikroorganizme. Gre za negorljiv material, ki objektu prinese izboljšano oziroma največjo možno požarno varnost v tem segmentu. Kakovostno izvedena fasada na kameni mineralni volni je tako kompakten in trajen sistemski izdelek. Pomembno je, da je fasada izdelana po kriteriju certificiranih fasadnih sistemov na slovenskem trgu in da je pri izvedbi upoštevana Tehnična smernica za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov – TS PFSTI 01.

Primož Bernard, dipl. inž. str.

Za konkretna vprašanja: svetovanje@knaufisnulation.com, tel.: 04/51-14-105