Posebnosti sanacij

Pri starejših objektih moramo upoštevati pravila stroke in se prilagajati situaciji. Upoštevati moramo tudi zakonodajo, požarni zakon in tehnično smernico. Ključna je tudi izbira ustrezno kvalificiranega izvajalca - fasaderja.

Stare fasadne površine so pogosto poškodovane, konstrukcijsko imajo skoraj brez izjeme vrsto toplotnih mostov, stene so pozimi hladne in vsaj lokalno plesnive. V prvi vrsti se je zato potrebno sanacije lotiti celovito.

Prvi korak je priprava zidne površine, ki mora biti pred vgradnjo toplotne izolacije čista in trdnostno ustrezna. Sledi bistveni del - vgradnja toplotno visoko učinkovite izolacije, ki starih zidov difuzijsko ne zapira in mora biti paropropustna. V smislu trajnostne izvedbe in požarne varnosti naj bo izolacijski material negorljiv, kar hkrati zagotavlja tudi varnost in udobje bivanja (za objekte z višino nad tremi nadstropji je negorljiv izolacijski material obvezen).

Izolacijske plošče kamene volne v kontaktni fasadi so na trgu izjemno priljubljene, zato se posvetimo nekaterim praktičnim primerom in podrobnostim.

Toplotno izolacijske plošče Knauf Insulation FKD-S (PTP-035) ustvarjajo kot sestavni del fasade ugodno bivalno klimo in bistveno zmanjšajo porabo energije v objektu. Plošče so priročne za delo ter se vgrajujejo po principu lepljenja in dodatnega mehanskega pritrjevanja, kar je pri sanacijah obvezno. Kvalitetno izvedena fasada na kameni mineralni volni je tako kompakten in trajen sistemski izdelek. Je pa nujno uporabljati sistemske fasadne materiale (gradbena lepila, pritrdila, armirni materiali in zaključni sloji). Plošče Knauf Insulation FKD-S (PTP-035) so kompatibilne z vsemi certificiranimi fasadnimi sistemi na slovenskem trgu.

Tipični sestavi starejših zidov

Poglejmo si tri tipične sestave starejših zidov in efekt z vgradnjo ustrezne debeline izolacijskih plošč Knauf Insulation FKD-S (PTP-035). Vsi neizolirani zidovi so daleč od današnjih minimalnih zahtev o toplotni prehodnosti za zunanje stene, ki je z novim Pravilnikom o učinkoviti rabi energije določena z U ≤ 0,28 W/m2K. Omenimo naj še, da so pri vseh omenjenih zidovih velik problem linijski in točkovni toplotni mostovi, ki jih v preteklosti skoraj nihče ni znal docela rešiti.

Predlagana debelina toplotno izolacijskih plošč Knauf Insulation FKD-S(PTP-035) je v vseh primerih vsaj 12 cm, zaželjene pa so višje debeline, zlasti če poizkušamo obnovo konceptuirati kot nizkoenergijsko. Dejstvo je, da že z relativno majhno dodatno debelino dosežemo velik efekt. V vseh primerih se toplotna prehodnost U zmanjša za najmanj 3x. Posledično se tudi izgube skozi te stene zmanjšajo za najmanj 3x in konkreten prihranek pri ogrevanju je zagotovljen. Izolacija fasade je investicija, kjer je dolgoročni donos zagotovljen.

S sanacijo fasade ne rešujemo samo problema energetske učinkovitosti, pač pa tudi konstrukcijske, sociološke in okoljske probleme. Objekt s kakovostno sanirano fasado bo tako trajnostno zadovoljiv, pri čemer se je potrebno zavedati neugodne bivalne klime, onesnaževanja okolja in odvisnosti od energetskih virov, ki so značilnosti starejših energijsko potratnih objektov. Z novim, kvalitetnim toplotno in požarno izolacijskim fasadnim sistemom tudi globalno doprinesemo košček nujno potrebnega za prihodnost.

Z uporabo plošč Knauf Insulation FKD-S (PTP-035) debline najmanj 12 cm ste upravičeni do nepovratnih sredstev Eko Sklada (po pogojih razpisa), ki znaša 12EUR/m2.