Javna agencija Spirit je zagnala projekt Izzivi mladim, v katerem povezuje mlade podjetne ljudi, tako dijake, študente kot iskalce prve zaposlitve in brezposelne oziroma vse mlade med 15. in 29. letom starosti, s podjetji. Sedem ekip je reševalo izzive, ki so jih postavila podjetja GoOpti, Kompas MTS, Montessori inštitut, Aviat in Viris. 

Projekt je bil tako med podjetji kot med udeleženci dobro sprejet, zato bodo podjetniško-inovativne delavnice, na katerih bodo mladi s pomočjo mentorjev čim bolje pripravili svoje rešitve, potekale vse leto. Podjetja lahko zato že zdaj pokažejo svoje zanimanje za sodelovanje s prijavo na spletni strani www.mladimsedogaja.si in objavijo svoj izziv.

Udeležba je brezplačna

Predvidenih je okoli 30 do 40 delavnic po vsej Sloveniji, kje bodo in kdaj, pa je odvisno od zanimanja organizacij podjetniškega podornega okolja in podjetij na regionalni in na lokalni ravni. »Sedaj pospešeno spodbujamo lokalne organizacije podjetniškega podpornega okolja, da se odločijo za sodelovanje. Prav tako že zbiramo prijave podjetij in začenjamo intenzivno usposabljati mentorje. Prve delavnice bi lahko izvedli torej aprila,« pojasnjuje  Irena Meterc iz Spirita.

Udeležba je tako za mlade reševalce izzivov kot za podjetja brezplačna, namen projekta Izzivi mladim pa je predvsem spodbujanje mladih k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti ter razvijanju spretnosti, ki bodo vplivale na njihov nadaljnji osebni in poklicni razvoj, podjetjem pa dati možnost spoznati nove, sveže ideje za rešitev njihovih izzivov.

Spirit ima za izvedbo projekta na voljo skupno 138.000 evrov, ki jih želijo nameniti predvsem za strokovnjake, ki bodo v projektu delili svoje znanje, stroške izvedbe pa si bodo delili z mladinskimi centri, Zavodom RS za zaposlovanje in Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije. Spirit bo nato spremljal, koliko novih konceptov se bo razvilo in uvedlo v podjetja ter koliko sodelovanj med podjetji in mladimi se bo vzpostavilo.

»Mladi lahko na tak način od blizu vidijo delovanje podjetij, začutijo njihov delovni in ustvarjalni utrip ter s kakšnimi izzivi se srečujejo. Podjetja dobijo priložnost prepoznati mlade podjetne talentirane ljudi in jih pozneje vpeti v svoje delovne ekipe. Oboji pa spoznavajo, kaj lahko po metodi vitkega inoviranja naredijo v tednu dni intenzivnega dela,« pravi Irena Meterc.

Lojze Bertoncelj, ki je bil mentor pilotne delavnice, je dejal, da so Izzivi mladim neke vrste enotedenski zaposlitveni intervju, kjer podjetja dajo možnost mladim, da se izkažejo pri reševanju izzivov. »Za mlade je to izkustveno učenje, nekakšen kompromis med start upom in zaposlitvijo. To je tudi učenje za podjetja, da vidijo, kaj lahko mladi, ki niso iz njihove panoge in iz njihovega podjetja, naredijo v enem tednu. Z izzivi se ukvarjajo ekipe, v katerih so ljudje, ki se med seboj ne poznajo, prav tako ne poznajo niti podjetij, kar je prednost, saj lahko na izziv podjetja pogledajo z drugega zornega kota. In še nekaj bi poudaril: mladi pravijo, da niti ni pomembno, kakšen izziv imaš pred sabo, pomembno je, da si del dobre ekipe.«

Priložnost tudi za mlade

Eno od ekip je pripeljala tudi Zdenka Sušec, mentorica podjetniškega krožka na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, ki je poudarila, da je bilo oblikovanje poslovnih modelov s preverjanjem v realnem okolju podjetij za dijake neprecenljiva izkušnja. »V slovenskem šolskem prostoru je to povsem nov model usposabljanja in izobraževanja mladih, ki se ne konča samo pri prototipu, ampak ponuja mladim možnosti za sodelovanje tudi po končanem projektu, če naročnik prepozna rešitev poslovnega modela kot dobro in kreativno. Dijaki so pri usposabljanju pridobili široke kompetence, ki jih bodo nujno potrebovali v svojem življenju. Sicer pa je na izzivih sodelovalo sedem dijakov, ki so bili člani v treh ekipah.«

Roškarji so se spopadali z izzivom podjetij v različnih skupinah treh različnih podjetij. Podjetje Kompas MTS-Mejni turistični servis je želelo pridobiti alternativne poslovne modele na 21 obmejnih lokacijah, ker je obstoječi program alkohola in tobaka ogrožen zaradi trošarinske politike, Montessori inštitut, ki želi pripraviti in preveriti dodatne poslovne modele širjenja Montessori pedagogike v druga okolja ter podjetje GoOpti, ki želi razviti dodatni dopolnilni, program za čas vožnje potnikov. 

»Vse skupine so oblikovale nove poslovne modele in še nekaj dodatnih idej. Skupina, ki je razvijala poslovno idejo Kompas MTS, je predlagala prodajo darilnih kompletov v povezavi z že prodajanimi izdelki, skupina Montessori je oblikovala več možnih rešitev, kako razširiti montessori pedagogiko v širše okolje, od začasnega varstva otrok do izposojevalnice igrač. Podjetje GoOpti pa je spoznalo poslovni model novega zabavnega program z detektivom na poti. Med sodelujočimi skupinami in podjetji so se spletle prijateljske in poslovne vezi, ki se bodo nadaljevale tudi v prihodnosti,« je poudarila mentorica.

Na Roški sicer vsako leto pripravijo Podjetniški projektni teden, kjer se dijaki brusijo v različnih izzivih. »Dijaki, ki želijo še pobliže spoznati podjetništvo, pa prihajajo tudi v podjetniški krožek. K nam, na Roško, prihajajo tudi različni podjetniki, s katerimi želimo v prihodnje še tesneje sodelovati. Spomladi pa bomo začeli medsebojno izmenjavo obiskov s hitro rastočimi podjetji, torej gazelami. Tudi sami želimo biti namreč del družbene pobude Slovenija 15/2020 = Gazela,« je poudarila Zdenka Sušec.