Ljubljanski mestni svet je kljub pomislekom 16 svetnikov že osmič podaljšal pogodbo družbe Bežigrajski športni park, ki želi prenoviti Plečnikov stadion in hkrati zgraditi še podzemne garaže, stolpnico in poslovne prostore. Mirko Brnič Jager (SDS) je poudaril, da so pogodbo prekinili že družbeniki sami, saj je lansko leto sploh niso podpisali, čeprav je mestni svet tudi takrat dovolil podaljšanje. Irena Kuntarič Hribar (SD) je podvomila, ali imajo družbeniki, torej družba GSA Joca Pečečnika, Olimpijski komite Slovenije in Mestna občina Ljubljana, resnično interes nadaljevati ta projekt glede na to, da pogodbe celo leto niso podpisali in da nobeden od njih ni prišel svetnikom zagovarjat projekta.

Svetniki, ki so nasprotovali podaljšanju pogodbe, so zagotovili, da čez eno leto družba Bežigrajski športni park še vedno ne bo imela v rokah gradbenega dovoljenja zaradi dveh ovir. Prva je dejstvo, da je Agencija za okolje konec novembra zavrnila izdajo okoljevarstvenega soglasja zaradi preveč hrupa v času gradnje.

Druga ovira pa je zemljiškoknjižni postopek o lastništvu parcele 312, ki jo je kot svoj delež v družbo BŠP vložila Mestna občina Ljubljana. »Nimamo zagotovila, da bo ta postopek zaključen v enem letu. Ali ni bolj smiselno reči ne in najti rešitev, da ohranimo in obnovimo Plečnikovo dediščino?« je predlagal Janez Moškrič (SDS). »Ko bomo čez mesec, mesec in pol govorili o osnutkih proračunov za prihodnji leti, boste lahko povedali, od kod naj vzamemo denar za obnovo stadiona, če odstopimo od tega projekta,« je skeptikom zabrusil podžupan Aleš Čerin, ki je vodil sejo mestnega sveta. Mojca Škrinjar (SDS) pa je spomnila, da so cerkve včasih gradili desetletja in da bi tudi Plečnikov stadion v končni fazi lahko prenavljali dalj časa, če ni denarja za hitro prenovo. vbr