Po parkiriščih P+R (parkiraj in se pelji) Dolgi most, Stožice in Studenec bo v Ljubljani s prvim decembrom zaživelo še eno – na Ježici. Parkirišče P+R Ježica je postavljeno na severnem obrobju Ljubljane na nekdanjem parkirišču za tovornjake, kjer je po novem urejenih 80 parkirnih prostorov za osebna vozila. Cena parkiranja bo – tako kot na preostalih tovrstnih parkiriščih – 1,2 evra na dan, s plačilom parkirnine pa bodo potniki pridobili pravico do dveh voženj z mestnim avtobusom za dan, ko je bila plačana parkirnina. Parkirišče bo plačljivo od ponedeljka do petka med 6. in 20. uro.

Prilagodile se bodo tri avtobusne proge

Direktor Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) Peter Horvat je povedal, da so se za postavitev novega parkirišča P+R odločili skupaj z javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT), saj se je število kamionov, ki tam parkirajo, v zadnjih letih izredno zmanjšalo. Odslej bo za kamione rezervirana le še ena vrsta, preostalo pa za osebna vozila. »Tam obračata šestica in osmica in glede na to, da gre za kratko razdaljo do središča mesta, upravičeno pričakujemo, da bodo potniki z gorenjskega konca tam pripravljeni parkirati,« je pojasnil Horvat.

Z vzpostavitvijo novega parkirišča P+R Ježica pa se bodo prilagodile tudi tri proge mestnega potniškega prometa, in sicer 8, 11 in 26. V LPP menijo, da bo to omogočilo potnikom omenjenih linij lažje prestopanje in s tem hitrejše ter udobnejše potovanje do različnih ciljev v mestu. Potnike, ki so doslej potovali z linijo 8 do Brnčičeve, bo po stari trasi linije 8 med Ježico in Brnčičevo zapeljala nova napajalna proga 26, na katero lahko potniki prestopijo na P+R Ježica, kjer se bodo po novem srečevale vse tri omenjene avtobusne proge. Na vprašanje, k čemu bo prispevala nova napajalna proga, pri LPP odgovarjajo, da bo proga 26 optimizirana, kar pomeni, da bo vozil enojni avtobus do Brnčičeve, ki tudi lažje prevozi spust z Dunajske ceste na Cesto 24. junija in obrnjeno. »Obenem so vozni redi prilagojeni za potnike znotraj industrijske cone in usklajeni s progama 8 in 11, ki vozita potnike z avtobusi zgibniki,« pojasnjujejo pri LPP.

Prihodnje leto še več parkirišč P+R

Prihodnje leto se bosta v Ljubljani gradili še dve parkirišči P+R. Ob južni obvoznici se bo z evropskim denarjem gradilo parkirišče P+R Barje, hkrati pa se bo s pomočjo Bruslja razširilo še parkirišče P+R na Dolgem mostu, in sicer z obstoječih 270 na približno 500 parkirnih mest. Krampe in lopate bi morali začeti vihteti že letos, vendar so na Mestni občini Ljubljana gradnjo obeh parkirišč prestavili na prihodnjo pomlad, saj so na pristojnem ministrstvu zamudili z izdajo odločbe o dodelitvi evropskega denarja. Za obe parkirišči sta že pridobljeni gradbeni dovoljenji.

Rastejo tudi tovrstna parkirišča v okolici Ljubljane. S pomočjo evropskih sredstev, ki jih je letos razdelilo ministrstvo za infrastrukturo, so že zgradili parkirišči P+R na Igu in Škofljici, do konca prihodnjega leta pa morajo v skladu z razpisnimi pogoji dokončati še parkirišči P+R na Vrhniki in v Domžalah.

V naslednji finančni perspektivi 2014–2020 je na območju ljubljanske urbane regije načrtovanih še 12 parkirišč P+R. Lokacije so opredeljene v prometni študiji, ki vsebuje tudi idejne in podrobne izvedbene načrte. Na vprašanje, kdaj naj bi začeli kapljati bruseljski evri, je direktorica regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane regije Lilijana Madjar pojasnila, da mora evropska komisija najprej potrditi operativni program, nato pa se morajo v Sloveniji izvesti javni razpisi. To pomeni, da se bodo po najbolj optimistični različici začele aktivnosti spomladi prihodnje leto. Prihodnje leto naj bi bilo za razvoj parkirišč P+R ključno tudi zato, ker naj bi ta dobila skupnega upravljalca, kar posledično pomeni tudi skupno promocijo.