Cilj in namen postavitve tretje mednarodne znanstvene konference je bil ustvariti dialog raznolikosti obeh področij – dizajna in menedžmenta. Dizajn menedžment je relativno nova poslovna disciplina, ki uporablja projektno vodenje, načrtovanje, strategije za nadzor ustvarjalnega procesa, podporo kulture ustvarjalnosti za izgradnjo strukture in organizacije načrtovanja. Cilj dizajn menedžmenta je razvoj in vzdrževanje poslovnega okolja, v katerem lahko organizacija doseže svoje strateške cilje in poslanstvo preko dizajna in po vzpostavitvi in vodenju uspešnega in učinkovitega sistema.

Konferenca je potekala v dveh delih. V prvem so glavni govorci predstavili svoje poglede na dizajn menedžment, drugi pa je bil zasnovan v obliki okroglih miz, ki so se osredotočile na tri vidike: implementacijo dizajn menedžmenta v poslovno okolje, teoretični okvir dizajn menedžmenta,

praktične vidike dizajna kot končnega produkta, sistema ali storitve oblikovalskega procesa.

V okviru konference so potekale še predstavitve plakatov različnih raziskovalnih projektov na temo povezovanja dizajna in menedžmenta.

Na okroglih mizah so sodelovali predstavniki slovenskih podjetij in združenj (Intralighting, CBD – Contemporary Building Design, Klun Ambienti in Razvojni center kreativnih pohištvenih industrij), predstavniki akademske sfere in strokovnjaki s področja dizajn menedžmenta.

Posebno pozornost so pritegnili ključni govorci, ki so podrobneje osvetlili vidike dizajn menedžmenta kot interdisciplinarnega področja, in sicer prof. Saša Mächtig, Univerza v Ljubljani, Darragh Murphy (DUCO), Rajasalo Heikki, predavatelj z Univerze Aalto (Helsinki, Finska), Steve Hoffman, Leeds College of Art (Leeds, Velika Britanija) in Miha Klinar, Kompetenčni center za dizajn management.

Fakulteta za dizajn si tudi sicer prizadeva za promocijo in ozaveščanje gospodarskega in javnega sektorja ter širše javnosti o nujnosti vpeljave tega področja v upravljavske procese, v postopku akreditacije pa je tudi študijska smer Dizajn management, ki jo bo fakulteta izvajala s strokovnjaki s Fakultete za management Univerze na Primorskem. (sč)