V drugem krogu prodaje stanovanj v soseski Zeleni gaj je republiškemu skladu uspelo prodati še 59 stanovanj. Če temu prištejemo še 153 stanovanj, ki jih je sklad prodal v prvem krogu, je približno dve tretjini soseske že razprodane, je bil zadovoljen direktor sklada Žiga Andoljšek. Sklad bo nemudoma nadaljeval prodajo, saj bo že danes ob 12. uri objavil prečiščen seznam preostalih 132 stanovanj, kupci pa bodo svoje vloge za nakup lahko oddajali vse do 29. novembra.

Stanovanjski sklad ima v Zelenem gaju tudi blok s 30 oskrbovanimi stanovanji. Ta ne bodo na voljo posameznim kupcem, saj jih bo sklad prodal v kompletu, in sicer z javno elektronsko dražbo. Slednja bo potekala 28. novembra ob 11. uri na spletnem naslovu www.edrazbe.si. Izklicna cena za vsa stanovanja s shrambami, skupni prostor za druženje starostnikov, 31 parkirnih prostorov in preostale skupne prostore znaša 3,094 milijona evrov skupaj z davkom na dodano vrednost.

Andoljšek je pojasnil, da so se za takšen način prodaje odločili iz dveh razlogov. Hočejo iztržiti čim boljšo ceno zanje, hkrati pa si želijo pridobiti kupca, ki bo skrbel, da bodo stanovanja resnično namenjena starostnikom, saj je v Ljubljani potreba po oskrbovanih stanovanjih velika. »Pri prodaji posameznikom bi kupec stanovanje lahko uporabil za drugačne namene,« je dejal Andoljšek.

Potencialni kupci bodo skladu morali dokazati, da imajo trenutno v lasti vsaj 50 oskrbovanih stanovanj, katera tudi upravljajo. Poleg tega bo najboljši ponudnik s skladom podpisal pogodbo, ki ga bo zavezovala, da stavbe ali posameznih stanovanj sedem let ne bo prodal naprej oziroma jim spremenil namembnosti. Vsaj v tem času bodo stanovanja najemniška in namenjena starostnikom, je dejal Andoljšek, ki upa, da bo tudi dolgoročno tako. Če bi morebitni kupec prekršil to zavezo, skladu pripada odškodnina v višini 10 odstotkov dogovorjene kupnine.

Glede na to, da Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana izpolnjuje razpisane pogoje, smo preverili, ali se bodo udeležili dražbe. Direktor občinskega sklada Sašo Rink je odgovoril, da jih nakup nepremičnin načeloma zanima, če je cena ugodna, so stanovanja ohranjena in če je zemljiškoknjižno stanje urejeno. »Ker pa se spreminja finančni načrt in zmanjšujejo načrtovana sredstva, oskrbovanih stanovanj v soseski Zeleni gaj skoraj gotovo ne bomo kupovali,« je priznal Rink.