Cilji Globalne zveze za odpravo svinčene barve v tednu kampanje, ki poteka od 19. do 25. oktobra, so osveščanje prebivalcev o zastrupitvi s svincem, izpostavljanje aktivnosti držav in partnerjev za preprečevanje zastrupitev s svincem v otroštvu in pozivanje k nadaljnjim ukrepom za odpravo svinčene barve, so sporočili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Barve, ki vsebujejo veliko svinca, so še vedno široko dostopne in jih v nekaterih državah uporabljajo tudi za dekorativne namene, čeprav so na voljo zdravju prijaznejši izdelki.

Malčki iz Zgornje Mežiške doline z višjo vsebnostjo svinca v krvi

V ravenski območni enoti NIJZ v sklopu posebnega programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja Zgornje Mežiške doline, ki je zaradi preteklega rudarjenja obremenjena s težkimi kovinami, že sedem let vsako leto ugotavljajo vsebnost svinca v krvi otrok s tega območja. Po obsežnejši študiji v letu 2013 je bila letos v testiranje vzorcev krvi ponovno vključena zgolj skupina otrok, starih tri leta. To je tudi skupina otrok, ki jih vsako leto od začetka programa redno spremljajo.

Na podlagi podatkov, pridobljenih iz rednih evidenc, je NIJZ na odvzem povabil 92 otrok, vabilu se je odzvalo 66 otrok oziroma 71,7 odstotka vabljenih, izmerjene vrednosti pa so bile letos nekoliko višje kot v zadnjih letih. Povprečna koncentracija svinca v krvi je bila 76,24 mikrograma na liter krvi. Visoke vrednosti, to je višje od 100 mikrogramov na liter krvi - kar je določeno kot meja med škodljivimi in neškodljivimi vplivi svinca na otroke - pa je imelo 16,7 odstotka otrok ali skupno 11 otrok.

Potrebna je sanacija najbolj obremenjenih tal

Kot pojasnjujejo na ravenski enoti NIJZ, rezultati potrjujejo trend, da se vsebnosti svinca v krvi otrok s trenutnim pristopom izvajanja ukrepov ne znižujejo več in da so v programu potrebne določene dopolnitve. Med drugim opozarjajo na potrebo po sanaciji najbolj obremenjenih tal in izvajanju ukrepov tudi na zasebnih zemljiščih. Prav tako opozarjajo na sporno uporabo gradbenega materiala, ki vsebuje višje koncentracije težkih kovin.

Sicer pa je po navedbah NIJZ na svetu še vedno precej otrok, ki so s svincem prekomerno obremenjeni. Predvsem v deželah v razvoju predstavljajo izpostavljenost svincu in obolenja zaradi tega pomemben delež bremena bolezni v populaciji otrok. Čeprav je problematika zelo dobro poznana in so številne države sprejele ukrepe, ostaja izpostavljenost svincu, še posebno v otroštvu, ena ključnih skrbi za izvajalce zdravstvenih storitev in javno zdravje po vsem svetu.